Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng của loài bạch đàn E. camaldulensis, E. pellita và loài keo A. crassicarpa, A. crassicarpa, A. aulacocarpa trồng thử nghiệm 3 năm tuổi tại Trạm Mang Yang, tỉnh Gia Lai

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Nguyễn Danh

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai

TÓM TẮT

Bạch đàn và keo là 2 loài cây nhập nội mọc nhanh, đáp ứng yêu cầu cung cấp gỗ giấy sợi được nhiều địa phương phát triển trồng rừng. Trong đó, có 2 loài bạch đàn E. camaldulensis, E. pellita và 2 loài keo A. crassicarpaA. aulacocarpa được chọn trồng khá nhiều nhưng thường theo phương thức thuần loài. Trên đất feralit rừng nghèo kiệt, việc bố trí trồng hỗn giao giữa bạch đàn và keo để vừa đáp ứng mục tiêu kinh tế lại vừa góp phần bảo vệ môi trường đất là phương thức hợp lý, bền vững. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc trồng hỗn giao theo hàng giữa 4 loài cây trong điều kiện đất rừng nghèo trong giai đoạn rừng non thúc đẩy sinh trưởng tốt nhất là chiều cao. Ở điều kiện lập địa thuận lợi cần nghiên cứu việc hỗn giao theo băng để tiện quản lý và khai thác.

Từ khoá: Bạch đàn, Keo, Rừng trồng hỗn giao.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]