Một số kết quả nghiên cứu trồng rừng thâm canh bạch đàn tại Trung tâm Khoa học sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Lê Minh Cường

Trung tâm KHSX Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Trồng rừng thâm canh bạch đàn cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với trồng rừng quảng canh. Nghiên cứu trồng rừng thâm canh được tiến hành tại Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ từ năm 2000 với 3 công thức làm đất, 5 công thức làm đất kết hợp bón phân cho 2 loài bạch đàn cao sản U6 và PN2. Kết quả nghiên cứu sau 8 năm cho thấy: Làm đất bằng cơ giới tăng năng suất rừng trồng từ 122,6% – 142,2% so với làm đất thủ công, tăng trưởng của rừng đạt từ 22 – 24m3/ha/năm. Làm đất bằng cơ giới chi phí cao hơn làm đất thủ công 4.206.000đ/ha nhưng hiệu quả kinh tế sau 1 chu kỳ kinh doanh 8 năm cao hơn8.264.000 đồng/ha so với thủ công. Biện pháp kỹ thuật làm đất bằng cơ giới kết hợp bón phân làm tăng rất lớn năng suất rừng trồng bạch đàn U6 và PN2. Công thức: làm đất bằng cơ giới (cày 2m x 2m, sâu 50cm, cuốc hố thủ công 30 x 30 x 30cm trên rãnh cày) kết hợp bón 200g NPK + 1kg phân chuồng hoai là tốt nhất: Tăng trưởng bình quân chung đạt 28 – 30m3/ha/năm, trữ lượng rừng sau 1 chu kỳ kinh doanh đạt 220- 235m3/ha. Hiệu quả kinh tế rất là cao nhất, sau 8 năm có lãi gần 25 triệu đồng/ha.

Từ khóa: Bạch đàn urophylla dòng U6 và PN2, Trồng rừng thâm canh, Làm đất, Bón phân.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]