Nghiên cứu một số đặc tính của chế phẩm bảo quản lâm sản từ dầu vỏ hạt Điều

Bùi Văn Ái

Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Dầu vỏ hạt Điều là sản phẩm phụ thu hồi trong quá trình chế biến hạt Điều với tỉ lệ khoảng 10 – 15% trọng lượng hạt. Một trong những hướng nghiên cứu là sử dụng nguyên liệu này làm chế phẩm bảo quản lâm sản.Dầu vỏ hạt Điều được hoạt hoá bằng cách sục khí Clo để nâng cao hiệu lực phòng chống côn trùng hại lâm sản. Các nghiên cứu tiếp theo đã lựa chọn dầu diezen làm loại dung môi để tạo chế phẩm bảo quản lâm sản dạng lỏng. Một số đặc tính cơ bản của chế phẩm đã được tiến hành nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đạt được đóng góp cơ sở khoa học để đưa loại chế phẩm bảo quản mới có nguồn gốc thực vật vào phục vụ sản xuất.

Từ khoá: chế phẩm bảo quản lâm sản, dầu vỏ hạt Điều

MỞ ĐẦU

Việt Nam là một trong các nướcsản xuất hạt Điều với khối lượng lớn trên thế giới. Trong công nghiệp chế biến hạt Điều, dầu vỏ hạt Điều là sản phẩm phụ thu hồi trong quá trình sản xuất với tỷ lệ khoảng 10 – 15 % trọng lượng hạt. Dầu vỏ hạt Điều có thành phần hoá học gồm các phenol tự nhiên, được đánh giá là nguyên liệu phù hợp cho nhiều lĩnh vực công nghiệp để tạo sơn, keo dán, cao su biến tính… . Vai trò tự nhiên của dầu vỏ hạt Điều khi tồn tại trong hạt là bảo vệ nhân điều chống lại sự gây hại của côn trùng. Do đó, dầu vỏ hạt Điều đã được nghiên cứu sử dụng làm hoạt chất chính tạo chế phẩm bảo quản lâm sản theo hướng hoạt hoá dầu vỏ hạt Điều bằng khí clo. Hiệu lực phòng chống côn trùng gây hại lâm sản của dầu vỏ hạt Điều sau hoạt hoá đã được nâng cao hơn hẳn so với dầu nguyên liệu ban đầu.

Với hiệu lực và thành phần hoá học của dầu vỏ hạt Điều sau hoạt hoá, đề tài đã định hướng nghiên cứu sử dụng để tạo chế phẩm bảo quản lâm sản dạng dầu lỏng. Căn cứ vào các yêu cầu cơ bản đối với chế phẩm bảo quản lâm sản, các nghiên cứu lựa chọn loại dung môi để tạo chế phẩm và xác định một số đặc tính cơ bản của chế phẩm bảo quản từ dầu vỏ hạt Điều đã được tiến hành. Kết quả nghiên cứu đạt được sẽ làm cơ sở khoa học để đưa ra loại chế phẩm bảo quản mới có nguồn gốc thực vật vào phục vụ sản xuất.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]