Đánh giá chất lượng rừng trồng phòng hộ ngập mặn ven biển dự án 661 tỉnh Thái Bình

Trương Tất Đơ, Nguyễn Kim Oanh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Rừng ngập mặn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đê biển, cải tạo môi trường sinh thái và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Việc xây dựng hệ thống đai rừng ngập mặn ven biển đảm bảo tốt chức năng phòng hộ là nhiệm vụ cấp thiết đặt ra với ngành lâm nghiệp tỉnh Thái Bình. Kết quả nghiên cứu “Đánh giá chất lượng rừng trồng phòng hộ ngập mặn ven biển dự án 661 giai đoạn 1998 – 2005 tại tỉnh Thái Bình’’ bước đầu đánh giá được về diện tích trồng rừng, tỷ lệ sống, tỷ lệ thành rừng, tình hình sinh trưởng rừng trồng trên các dạng lập địa, các biện pháp kỹ thuật đã và đang được áp dụng làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng rừng trồng phòng hộ ngập mặn ven biển dự án 661 giai đoạn 2006 – 2010.

Từ khoá: Rừng phòng hộ ven biển, rừng ngập mặn, dự án 661, tỉnh Thái Bình.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Rừng ngập mặn (RNM) là một dạng thực bì chuyển tiếp giữa hệ sinh thái biển và đất liền, RNM được xem là một hệ sinh thái có năng suất sinh học cao – một hệ sinh thái quan trọng có tác dụng nhiều mặt. RNM không những cung cấp các lâm sản như gỗ củi, tanin, thức ăn cho gia súc mà còn là nơi nuôi dưỡng nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế cao, RNM giữ vai trò tích cực trong trong việc phòng hộ ven biển, hạn chế xói lở, mở rộng diện tích lục địa, bảo vệ đê biển đồng ruộng, nơi sinh sống của người dân ven biển trước sự tàn phá của gió bão và triều cường. Hơn thế nữa, RNM còn mang ý nghĩa quốc phòng và là nơi các nhà khoa học nghiên cứu về quá trình diễn thế đặc trưng của thảm thực vật rừng ven biển.Từ những năm 1960 ở Thái Bình đã thực hiện nhiều các chương trình trồng rừng ngập mặn ven biển nhưng vấn đề chất lượng rừng sau khi trồng chưa được quan tâm chú ý một cách thoả đáng dẫn đến hiệu quả trồng rừng không cao, một số nơi đã trồng có tỷ lệ thành rừng thấp, trên cùng một diện tích phải tiến hành trồng rừng lại rất nhiều lần mà vẫn không thành rừng hoặc rừng trồng không đảm bảo chất lượng phòng hộ. Nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác trồng rừng, nâng cao chất lượng rừng phòng hộ ven biển dự án 661 trong giai đoạn 2006 – 2010, đoàn khảo sát tiến hành đánh giá chất lượng rừng trồng ngập mặn ven biển dự án 661 giai đoạn 1998 – 2005 tại tỉnh Thái Bình. Kết quả đánh giá này là một phần của nhiệm vụ mà Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện “Đánh giá chất lượng rừng trồng phòng hộ trên cát ven biển và ngập mặn ven biển trong dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 1998 – 2005”.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]