Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng làm cơ sở đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm phục hồi rừng tại khu bảo tồn Copia, Thuận Châu, Sơn La

Nguyễn Tiến Dũng

Khoa Lâm nghiệp

Đại học Tây Bắc

TÓM TẮT

Cấu trúc rừng là sự sắp xếp các tổ chức nội bộ các thành phần sinh vật trong hệ sinh thái rừng. Cấu trúc rừng bao gồm: Cấu trúc sinh thái ,Cấu trúc hình thái, Cấu trúc thời gian.Rừng thứ sinh nhiệt đới có cấu trúc rất phức tạp, nó tuỳ thuộc vào mức độ tác động của con người. Trong công tác khoanh nuôi phục hồi rừng, để rút ngắn thời gian phục hồi rừng và đạt được hiệu quả mong muốn, Việc nghiên cứu cấu trúc rừng là việc làm hết sức cần thiết.

Từ khoá: cấu trúc rừng, phục hồi rừng, khu bảo tồn Copia

ĐẶT VẤN ĐỀ

Rừng là một tài nguyên vô cùng quý giá của nhân loại. Rừng có vai trò rất lớn đối với môi trường sinh thái cũng như đời sống xã hội. Theo số liệu thống kê của Cục Kiểm lâm, đến cuối 2005 diện tích rừng nước ta là 12.616.700ha, trong đó rừng tự nhiên 10.283.173 ha chiếm 81,5% rừng trồng: 2.333.526 ha chiếm 18,5%. Tuy diện tích rừng và độ che phủ tương đối cao nhưng diện tích rừng nguyên sinh chỉ chiếm khoảng 7% và có tới gần 70% là rừng thứ sinh nghèo. Rừng thứ sinh nghèo là kết quả của quá trình khai thác cạn kiệt sau một thời gian dài mà không có biện pháp phục hồi rừng. Hiện nay quá trình khoanh nuôi rừng chủ yếu mới chỉ dừng lại ở việc để cho rừng phục hồi tự nhiên, chưa có các biện pháp tác động tích cực đẩy nhanh tốc độ phục hồi rừng.

Tài nguyên rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Copia nằm trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cũng nằm trong thực trạng chung đó. Chiếm tỉ lệ không nhỏ diện tích là rừng thứ sinh nghèo đã bị tác động rất mạnh, cấu trúc rừng bị phá vỡ, diện tích rừng phân tán… mặt khác tại đây chưa có những nghiên cứu cụ thể để đề xuất các biện pháp tác động phù hợp nhằm đẩy nhanh tốc độ phục hồi rừng. Vì vậy công tác khoanh nuôi phục hồi rừng còn gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]