Đánh giá chất lượng nhựa Thông caribê (Pinus caribaea) tại Đại Lải

Nguyễn Văn Dưỡng

Phan Thị Bình, Nguyễn Thị Hải

Trung tâmNghiên cứu Lâm Đặc sản

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Thông caribê là loài cây ngoại lai có tiềm năng được đưa vào trồng thử nghiệm tại một số địa phương ở Việt Nam từ năm 1963. Nghiên cứu được tiến hành đối với Thông caribaea 25 tuổi trồng tại Trung tâm Khoa học Sản xuất Đông Bắc Bộ, Đại Lải, Vĩnh Phúc . Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng hàm lượng các chất dầu nhựa có trong gỗ Thông caribê cao. Chất lượng nhựa Thông caribaea tốt, hàm lượng dầuColophan và Terpentin khoảng 77,5% và 15,6% đạttiêu chuẩn nhựaThôngloại I theo TCVN 4188-86.Cácchỉsốphân tíchvềCôlôphan vàtinh dầuThông caribêđềuđạt cáctiêu chuẩn dùng cho xuất khẩu.

Từ khoá: Thông caribê, nhựa Thông, Đại Lải

ĐẶT VẤN ĐỀ

Thông caribê (Pinus caribaea) là loài cây nguyên sản của vùng Trung Mỹ, gồm có 3 loài phụ là Pinus caribaea var. hondurensis ở Honduras, Pinus caribaea var. caribaea ở Cuba và Pinus caribaea var. bahamensis ở quần đảo Bahamas.

Thông caribê có biên độ sinh thái rất rộng, được trồng ở hơn 100 nước, khắp các châu lục; nhiều quốc gia đã di thực thành công các loài thông này.

Ở Việt Nam, Thông caribê được trồng thử nghiệm đầu tiên ở Lâm Đồng (1963). Sau đó loạ̀i Thông này được trồng ở nhiều nơi (Đại Lải – Vĩnh Phúc; Tứ Quận – Hà Tuyên; Đông Hà – Quảng trị; Ba Vì – Hà Tây; Đại Huệ – Nghệ An; Hàm Ninh – Bình Thuận; Sông Mây – Đồng Nai; Lang Hanh – Lâm Đồng, Hà Trung và Tỉnh Gia – Thanh Hóa, Playku – Gia Lai…), và loài Thông này có khả năng chống chịu được sâu bệnh và sinh trưởng nhanh trên hầu hết các lập địa khác nhau (tốc độ sinh trưởng nhanh gấp 3 – 4 lần so với Thông nhựa). Tại nhiều địa phương, nhiều lô rừng Thông caribê đã đến tuổi khai thác. Chỉ tính riêng ở Trung tâm KHSXLN Đông Bắc Bộ (Đại Lải) hiện đã có hơn 332 ha Thông caribê, trong số này nhiều lô đã được trồng cách đây hơn 20 năm.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]