Kết quả bước đầu nghiên cứu cải tiến nhà giâm hom cây giống lâm nghiệp

Lê xuân Phúc

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Nhân giống cây rừng bằng hom là một trong những giải pháp tốt và được sử dụng rông rãi để đáp ứng nhu cầu nguồn giống có chất lượng cao, số lượng lớn cho sản xuất lâm nghiệp ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Do thời tiết ở các tỉnh phía Bắc rất khắc nghiệt nên các nhà giâm hom hiện có trong vùng chỉ giâm hom hiệu quả khi thời tiết thuận lợi. Bài báo này nói về kết quả bước đầu nghiên cứu cải tiến một số kết cấu của nhà giâm hom nhằm điều tiết môi trường giâm hom cho phù hợp với đặc điểm thời tiết ở các tỉnh phía Bắc.

Từ khoá:nhà giâm hom, môi trường giâm hom, giá thể, hệ thống tưới phun sương

MỞ ĐẦU

Nhu cầu cây giống cho trồng rừng nguyên liệu, rừng đặc dụng, phòng hộ và bảo tồnngày càng cao về số lượng và chất lượng. Nhân giống truyền thống bằng hạt không thể đáp ứng được yêu cầu trên. Nhân giống bằng mô đáp ứng yêu cầu về chất lượng song đòi hỏi công nghệ cao nên giá thành sản xuất lớn, hiện nay mới chỉ nghiên cứu thử nghiệm. Nhân giống bằng hom (giâm hom) đảm bảo di truyền đầy đủ các đặc tính tốt từ cây mẹ, dễ sản xuất với số lượng lớn, không đòi hỏi công nghệ cao nên rất phù hợp với điều kiện sản xuất lâm nghiệp ở nuớc ta hiện nay.

Công nghệ giâm hom phụ thuộc rất nhiều vào môi trường như:nhiệt độ, độ ẩm không khí và cường độ ánh sáng

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]