Nghiên cứu giá trị phòng hộ đê biển của rừng ngập mặn tại Xuân Thuỷ – Nam Định

Nghiên cứu giá trị phòng hộ đê biển của rừng ngập mặn tại Xuân Thuỷ – Nam Định

Vũ Tấn Phương

Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

Nguồn: Tạp chí Nông nghiệp và Phát trển Nông thôn số 17-2007, trang 68-72

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]