Báo cáo thực trạng phát triển cây Dó trầm trên địa bàn huyện Hương Khê

UBND huyện Hương Khê

I. Đặc điểm địa hình

Hương Khê, là huyện miền núi có tổng diện tích đát tự nhiên 127.680ha. Trong đó: Rừng và đất lâm nghiệp 93.954ha (74%), đất sản xuất nông nghiệp 12.738ha (10%), còn lại đất khác. Khí hậu có 2 mùa rõ rệt: Mùa nắng từ tháng 3 đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 02 năm sau; lượng mưa bình quân từ 2.200 đến 2.400mm/năm.Toàn huyện có 21 xã và 1 thị trấn; dân số có 106.235 người, trong đó có 51.400 lao động (lao động nông nghiệp 36.800 người); tỷ lệ đồng bào có đạo gần 25% (chủ yếu là đạo Thiên chúa giáo); có 8 xã thuộc chương trình 135, có 5 bản dân tộc, với 153 hộ, 814 nhân khẩu. Có đường biên giới với nước bạn Lào 51 km.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]