Trầm hương Việt Nam dưới con mắt các nhà khoa học Nhật Bản

 

PGS. Đinh xuân Bá

Chủ tịch HĐQT Công ty SECOIN

Tháng 11/2005, các giáo sư của Institute of Natural Medicine, University of Toyama (Nhật Bản) đã tìm ra một sesquiterpene mới của Trầm Hương Việt nam và chứng minh trong phòng thí nghiệm hiệu ứng kích cảm của nó trên quá trình sinh trưởng của “chất nuôi dưỡng tế bào thần kinh” BDNF (New sesquiterpene from Vietnamese agarwood and its induction effect on Brain-derived Neurotrophic Factor mRNA expression in vitro). Vật liệu được khảo sát là 4,52g Kỳ nam (Kyara: trầm hương loại tốt nhất) mua tại Sở khoa học và công nghệ Khánh Hoàtừ tháng 12/2001. Công trình này được công bố trên Báo Bioorganic & Medicinal Chemistry số 14 (2006) trang 3571-3574, từ 7/2/2006 có sẵn để tải về trực tuyến từ www.sciencedirect.com ( nhưng phải trả 30 USD). Xin xem toàn văn công trình này trong Phụ lục 1.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]