Cây Dó bầu và Trầm hương – Thực trạng và định hướng phát triển

 

TS. Nguyễn Huy Sơn

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Hội thảo do Bộ Nông nghiệp & PTNT phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tại Hà Nội ngày 17/9/2007. Tham dự Hội thảo có 185 đại biểu đại diện cho các cơ quan: Bộ Nông nghiệp & PTNT), Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), các sở Nông nghiệp & PTNT của 25 tỉnh có liên quan ; Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh Hà Tĩnh, Kiên Giang và Bình Phước, nhiều Viện nghiên cứuvà nhiều Trường đại học, các Hiệp hội, các công ty, doanh nghiệp và người sản xuất, các nhà khoa học trong và ngoài ngành; các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương, của Bộ Nông nghiệp & PTNT và của tỉnh Hà Tĩnh. Nội dung hội thảo tập trung vào các vấn đề sau:

·Tổng quan vấn đề nghiên cứu về cây Dó bầu và trầm hương trên thế giới và ở Việt Nam;

·Đánh giá thực trạng vấn đề phát triển cây Dó bầu hiện nay, nhất là ở Hà Tĩnh;

·Xác định các loài Dó bầu hiện có ở Việt Nam;

·Thực trạng vấn đề gây tạo trầm trên cây Dó bầu hiện nay ở Việt Nam;

·Giá cả các sản phẩm của cây Dó bầu và thị trường tiêu thụ ở trong nước và trên thế giới.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]