Phần mềm Co2Fix V3.1 và các ứng dụng trong tính toán sinh khối và giá trị của rừng

Dương Tiến Đức, Cao Chí Khiêm

Bùi Thanh Hằng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Quá trình công nghiệp hoá cộng với sự lạm dụng quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên trong quá khứ đã khiến trái đất có những biểu hiện suy tổn: sự nóng lên của trái đất, thủng tầng ô-zôn, cạn kiệt nguồn nước ngầm… Hiện tại, các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực cộng tác để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và bảo vệ trái đất, trong đó Nghị định thư Kyoto ra đời tháng 12 năm 1997 với điểm quan trọng nhất là việc ấn định các chỉ tiêu giảm phát thải khí nhà kính càng thể hiện sự quyết tâm trên. Trong các cơ chế của Nghị định thư Kyoto, cơ chế phát triển sạch (CDM – Clean Development Mechanism) có liên quan nhiều nhất đến các nước đang phát triển. Các dự án CDM và liên quan của nó đến các “dự án tiềm năng trong lâm nghiệp, thay đổi sử dụng đất” tuy mới ra đời nhưng đã có những hiệu quả nhất định sẽ mở ra cơ hội cho các nước trên hướng tới sự phát triển bền vững. Trong những khâu của các dự án trên, công việc tính toán sinh khối và các giá trị carbon có liên quan là hết sức cần thiết. Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi xin giới thiệu phần mềm CO2FIX Version 3.1 do nhóm các tác giả thuộc nhóm nghiên cứu về quản lý tài nguyên rừng và sinh thái rừng – Trường đại học tổng hợp Wageningen – Hà lan phát triển trong khuôn khổ của Dự án CASFOR II – tài trợ bởi chương trình của Uỷ ban Châu Âu INCO2 (ICA4 – 2001 – 10100), Bộ Nông nghiệp – Quản lý thiên nhiên và Thuỷ sản của Hà Lan và Hội đồng Quốc gia về Khoa học – Công nghệ của Mêhicô thông qua dự án 32715 – N. Phần mềm này sẽ góp phần vào việc tính toán sinh khối – giá trị carbon của rừng cho các nhà lâm nghiệp Việt Nam và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực này.

Từ khoá: trồng cây – gây rừng, nông lâm kết hợp, công nghệ sinh học, sinh khối, tính toán giá trị các bon, nghị định thư Kioto.

TỔNG QUAN

Tình hình nghiên cứu ngoài nước

Có nhiều công trình nghiên cứu xây dựng mô hình và tính toán giá trị Các bon cũng như các giá trị của rừng, có thể kể đến một số kết quả tiêu biểu sau:Liebig, J (1862) lần đầu tiên đã định lượng về sự tác động của thực vật tới không khí và phát triển thành định luật “tối thiểu”. Mitscherlich, E.A (1954) đã phát triển luật tối thiểu của Liebig, J. thành luật “năng suất”.Lieth, H. (1964) đã thể hiện năng suất trên toàn thế giới bằng bản đồ năng suất, đồng thời với sự ra đời của chương trình sinh học quốc tế “IBP” (1964) và chương trình sinh quyển con người “MAB” (1971) đã tác động mạnh mẽ tới việc nghiên cứu sinh khối. Những nghiên cứu trong giai đoạn này thường tập trung vào các đối tượng đồng cỏ, savan, rừng rụng lá, rừng mưa thường xanh.Canell, M.G.R (1982) đã công bố công trình “sinh khối và năng suất sơ cấp rừng thế giới” trong đó tập hợp 600 công trình đã được xuất bản về sinh khối khô thân, cành, lá và một số thành phần, sản phẩm sơ cấp củ hơn 1200 lâm phần thuộc 46 nước trên thế giới.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]