Khả năng hấp thụ CO2 của một số loại rừng trồng chủ yếu ở Việt Nam

PGS.TS. Ngô Đình Quế và các cộng sự.

Bài báo là một phần trong đề tài “ Xây dựng các tiêu chí và chỉ tiêu trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch CDM ” do Trung tâm Sinh thái và Môi trường rừng- Viện KHLN Việt Nam thực hiện nhằm góp phần làm cơ sở để tiến hành xây dựng các dự án CDM. Bằng các phương pháp nghiên cứu đo đếm sinh trưởng, năng suất và sinh khối của rừng trên các lập địa khác nhau ở nhiều nơi, đã đưa ra phân hạng mức độ thích hợp cho từng loài cây trồng rừng chủ yếu phổ biến hiện nay. Phân tích, tính toán lượng cacbon trong sinh khối trên và dưới mặt đất, cây bụi, thảm cỏ, cành khô lá rụng đã tìm ra được mối tương quan giữa trữ lượng, năng suất gỗ và lượng CO2 hấp thụ hàng năm của từng loài, tìm ra một số hệ số chuyển đổi quan trọng, so sánh với các hệ số của NIRI.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]