Hiện trạng trồng Dó bầu tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam những năm gần đây và đề xuất khoa học

KS. Ngô Đình Sơn

Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam

Hiện nay, nguồn tài nguyên nhựa trầm mà cây Dó bầu mang lại kể cả trong nước và trên thế giới không còn nhiều. Nhưng nhu cầu vẫn tiếp tục cần đến và chưa có loại nào khác để thay thế nhựa hương của trầm, ở một số nơi người ta xem đây là cây vàng trong vườn nhà nhờ những lợi ích kinh tế của Dó trầm mang lại. Đối với tỉnh Quảng Nam, có thể nói huyện Tiên Phước là huyện trọng điểm trong việc trồng Dó bầu; tuy nhiên để thu được sản phẩm kinh tế từ cây này đang là câu hỏi mà các hộ trồng Dó bầu ở đây đặt ra.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]