Bước đầu tìm hiểu các chất tạo trầm nhân tạo trên cây Dó bầu (Aquilaria crassna) tại Việt Nam

Bùi Công Khánh

Ban Dân tộc Miền núi Tỉnh Khánh Hoà

1. Giới thiệu chung

Cây Dó có nhiều tên gọi khác nhau trong các nghiên cứu phân loại trong nước có đến 6 loài Dó. Theo Quyết định: 2495/QĐ-BNN-KHCN ngày 7/06/2001 về quy phạm kỹ thuật trồng cây Dó trầm thì cây Dó bầu là 1 loại Dó trầm.

Ở Khánh Hòa có tên gọi là Dó bầu (A. crassna) thuộc giống (Aquilaria) họ trầm (Thymeliaceae) Bộ sim (Myrta les). Trong tự nhiên có 3 loại Dó có thể phân biệt được là Dó bầu, Dó gạch, Dó me chúng đều có thể tạo được trầm nhân tạo, trong số đó cây Dó bầu là có thể tạo trầm nhân tạo thành công hơn cả.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]