Báo cáo thực trạng phát triển loài cây Dó bầu và Trầm hương trên thị trường Hà Tĩnh

 

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh

I. Đặc điểm tình hình chung

Hà Tĩnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, gồm 12 huyện, thành phố, thị xã trong đó có 5 huyện thị miền núi là Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh, và thị xã Hồng Lĩnh. Diện tích tự nhiên 602.605 ha, trong đó đất dùng vào nông nghiệp là 460.180 ha, đất phi nông nghiệp 77.350 ha, đất chưa sử dụng 65.120 ha. Dân số toàn tỉnh là 1.288.500 người trong đó nông thôn chiến tỷ lệ 89% dân số, tổng số lao động 642680 người trong đó lao động thuộc nhóm Nông – Lâm – Ngư – Nghiệp là 514.500 người chiếm tỷ lệ 80%. Hà Tĩnh có hệ thống đường giao thông tương đối thuận lợi: có đường quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc Nam chạy qua, với đường quốc lộ 8A và cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đường 12 nối với cửa khẩu Cha lo – Việt Lào, có 137km bờ biển với cảng nước sâu Vũng Áng đây là những lợi thế lớn để giao lưu tiếp cận với các tỉnh thành phố trong nước và với nước bạn Lào, Đông bắc Thái Lan và vươn ra các nước trên thế giới.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]