Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phát triển cây Dó trầm tại Hà Tĩnh

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

Trầm Hương, hay còn gọi là Kỳ Nam, Trà Hương, được sinh ra từ cây Dó,nhưng không phải loại cây Dó nào cũng tạo ra trầm. Theo thống kê của ngành thực vật học trên thế giới có khoảng 25 loài cây dó nhưng chỉ có khoảng 15 loài cho trầm hương, trong đó loài Aquilaria crassna là phổ biến nhất.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]