Một số đặc điểm sinh thái, vật hậu cây Thanh thất (Ailanthus triphysa (Dennst) alston) tại Phú Yên và Bình Định

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Phạm Văn Bốn

Phân viện Nghiên cứu Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

TÓM TẮT

Kết quả điều tra tại 2 tỉnh Phú Yên và Bình Định cho thấy cây Thanh thất phân bố nhiều trên đất nâu xám, phát triển trên đá granite; thành phần cơ giới nhẹ (thịt nhẹ, pha cát); đất hơi chua, nghèo dinh dưỡng. Mật độ Thanh thất có xu hướng giảm nhanh theo hướng tăng độ cao so với mực nước biển, tập trung nhiều ở độ cao dưới 300m. Thanh thất phân bố chủ yếu ở các trạng thái rừng thứ sinh, đám trống trong rừng, ven đường, ven nương rẫy, khe suối. Mật độ Thanh thất tái sinh thấp, giảm dần theo chiều tăng của cấp độ tàn che của tán rừng. Thanh thất ra hoa vào tháng 3-4, quả chín vào tháng 6-7. Ngoài ra, Thanh thất còn ra hoa rải rác vào các tháng khác trong năm, tuy nhiên tỷ lệ đậu quả thấp. Quả phát tán nhờ gió, cần thu hái quả kịp thời trước khi quả rụng.

Từ khóa: Sinh thái, vật hậu, cây Thanh thất, Phú Yên, Bình Định.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]