Ảnh hưởng của vi khuẩn methylobacterium radiotolerans 1019 lên sự phát sinh cơ quan ở thực vật

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Kiều Phương Nam, Đỗ Thị Di Thiện, Trần Minh Tuấn, Bùi Văn Lệ

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM

Tóm tắt

Trong điều kiện nuôi cấy in vitro, sự bổ sung vi khuẩn Methylobacterium radiotolerans 1019 sẽ có tác dụng làm thay đổi quá trình phát sinh cơ quan ở thực vật, cụ thể: gia tăng khả năng tạo chồi từ mô lá của cây cà chua, thuốc lá và Saintpaulia trên môi trường MS có bổ sung cytokinin; hạn chế khả năng tạo mô sẹo ở cây cúc, cây thuốc lá nhưng lại kích thích sự hình thành phôi vô tính ở cây cúc và sự hình thành mô sẹo ở cây súp lơ. Đối với quá trình phát sinh rễ, vi khuẩn có hoạt tính kích thích trên cả hai đối tượng là cây hoa cúc và cây hông.

Từ khóa: Methylobacterium, Phát sinh hình thái, Nuôi cấy mô

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]