Kiểm tra hiện trường thực hiện các Đề tài KHCN cấp Bộ tại tỉnh Thái Bình

Thực hiện quy chế Quản lý đề tài/dự án Khoa học Công nghệ, ngày 05/9/2019 đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức kiểm tra hiện trường thực hiện tại tỉnh Thái Bình của các đề tài KHCN cấp Bộ, tham gia đoàn kiểm tra gồm có:
1. Đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:
– Bà: Nguyễn Thị Hải Hòa – Chuyên viên
2. Đại diện Tổng cục Lâm nghiệp:
– Bà: Vũ Thị Lê Lương – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính
– Bà: Nghiêm Phương Thúy – Chuyên viên Vụ KHCN&HTQT
3. Đoàn công tác của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam:
– Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc Viện
– Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hà – Phó trưởng Ban Tài chính, Kế toán
– Ông: Cao Văn Lạng – Chuyên viên Ban Kế hoạch, Khoa học
Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường của 02 đề tài KHCN cấp Bộ gồm:
1. Đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật trồng Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch-Ham) góp phần phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng cửa sông, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ” do TS. Lê Văn Thành làm chủ nhiệm, thời gian thực hiện từ năm 2017-2021. Tại tỉnh Thái Bình đề tài đã xây dựng được 0,75ha mô hình khảo nghiệm xuất xứ, 1 ha mô hình khảo nghiệm hậu thế kết hợp xây dựng vườn giống hữu tính và 3,5 ha mô hình thí nghiệm các biện pháp kỹ thuật trồng Bần không cánh. Các mô hình thí nghiệm được thiết kế và xây dựng theo đúng kế hoạch trong thuyết minh tổng thể đã được Bộ phê duyệt. Cây trồng trong các mô hình thí nghiệm sinh trưởng và phát triển tốt.


Mô hình thí nghiệm của đề tài tại Thái Thụy – Thái Bình

2. Đề tài “Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phục hồi rừng ngập mặn bị suy thoái tại một số vùng sinh thái trọng điểm ven biển Việt Nam (Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ)” do TS. Đinh Thanh Giang làm chủ nhiệm, thời gian thực hiện từ năm 2016-2020. Tại tỉnh Thái Bình đề tài đã xây dựng được 1,2ha mô hình thí nghiệm trồng lại rừng trên rừng ngập mặn trồng bị suy thoái và 1,2 ha mô hình thí nghiệm trồng lại rừng trong các đầm nuôi thủy sản bỏ hoang, loài trồng trong các mô hình thí nghiệm là loài Bần chua. Các mô hình thí nghiệm được thiết kế và xây dựng theo đúng kế hoạch trong thuyết minh tổng thể đã được Bộ phê duyệt. Cây trồng trong các thí nghiệm sinh trưởng và phát triển khá tốt.

Mô hình thí nghiệm của đề tài tại Tiền Hải – Thái Bình

Nhìn chung các đề tài đã tổ chức triển khai tốt các nội dung tại hiện trường nghiên cứu. Các mô hình thí nghiệm đều được bố trí các thí nghiệm đúng phương pháp, bảo vệ tốt, chăm sóc đúng kỹ thuật. Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao trách nhiệm của các chủ nhiệm và cộng tác viên đề tài đã tổ chức tốt các nội dung hiện trường theo kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]