Tập huấn Khai thác tác động thấp và An toàn lao động

Thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho Trung tâm đào tạo QLRBV và Chứng chỉ rừng (TTĐT), dự án “Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững cho các công ty Lâm nghiệp tại Việt Nam” đã tổ chức khóa tập huấn về Khai thác tác động thấp và An toàn lao động trong thời gian từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 năm 2019. Đây là khóa tập huấn đầu tiên trong chuỗi 07 khóa tập huấn dành cho các giảng viên tiềm năng của TTĐT sẽ được tổ chức trong năm 2019.

Khóa tập huấn được tổ chức tại hai địa điểm, nội dung lý thuyết được tổ chức tại TTĐT thuộc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị và nội dung thực hành được tổ chức tại Lâm trường Trường Sơn, Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại. Giảng viên chính của Khóa tập huấn là ông Wolf Josef, chuyên gia về lĩnh vực Khai thác tác động thấp đến từ CHLB Đức.

Thành phần tham dự Khóa tập huấn gồm 10 học viên là các giảng viên tiềm năng của TTĐT và cán bộ kỹ thuật liên quan của Công ty Long Đại và Lâm trường Trường Sơn.

Mục tiêu của Khóa tập huấn nhằm cung cấp cho người tham gia các kiến thức thực tế cần thiết để thực hiện tốt Sổ tay của GIZ về Quản lý rừng bền vững và Hướng dẫn kỹ thuật về khai thác tác động thấp đối với rừng trồng keo 5 năm tuổi và cung cấp cho cán bộ kỹ thuật các kiến thức chuyên sâu trong các hoạt động lâm nghiệp.

ĐTHT

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]