Kết quả đào tạo sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2008 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Kết quả đào tạo sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2008

TT Họ và tên người hướng dẫn Sinh viên tốt nghiệp năm 2008 Thạc sỹ tốt nghiệp năm 2008 Nghiên cứu sinh đang thực hiện
1 PGS. TS Nguyễn Hoàng Nghĩa 3
2 PGS. TS Ngô Đình Quế 1 5
3 PGS. TS Phạm Quang Thu 6 3
4 TS. Võ Đại Hải 6 1 3
5 TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc 3 1
6 TS. Hà Huy Thịnh 2 1
7 TS. Nguyễn Văn Đức 1
8 TS. Đặng Văn Thuyết 1
9 TS. Phạm Đức Chiến 3
10 TS. Nguyễn Huy Sơn 3 1
11 TS. Trần Văn Con 2 3
12 TS. Dương Tiến Đức 4
13 TS. Lê Thanh Chiến 3
14 TS. Nguyễn Việt Cường 1
15 TS. Phạm Thế Dũng 3
16 TS. Vương Đình Tuấn 5
17 ThS. Lê Quốc Huy 1
18 ThS. Trần Lâm Đồng 2
19 ThS. Cầm Thị Tú Lan 1
20 ThS. Phan Văn Thắng 3
21 KS. Tân Văn Phong 1
Tổng số 39 14 20

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]