Danh sách cán bộ trên đại học Viện KHLN năm 2008 – Trang 3

TT Họ và tên Trình độ Chức danh, chức vụ
A B C D
67 Vũ Đình Hưởng Thạc sỹ NCV
68 Nguyễn Thị Hải Hồng Thạc sỹ NCV
69 Nguyễn Thanh Bình Thạc sỹ NCV
70 Kiều Tuấn Đạt Thạc sỹ NCV
71 Hoàng Văn Thơi Thạc sỹ NCVC
72 Nguyễn Thị Hoàng Yến Thạc sỹ NCV
73 Đặng Trung Tấn Thạc sỹ NCV, Giám đốc
74 Võ Ngươn Thảo Thạc sỹ NCV, Phó GĐ
75 Ngô Văn Cầm Thạc sỹ NCV
76 Hứa Vĩnh Tùng Thạc sỹ NCVC, Giám đốc
77 Phạm Trọng Nhân Thạc sỹ NCV, PG đốc
78 Trần Văn Tiến Thạc sỹ NCV
79 Nguyễn Huy Sơn Tiến sỹ NCVC, Giám đốc
80 Phan Văn Thắng Thạc sỹ NCV, Phó phòng PT
81 Lê Văn Thành Thạc sỹ NCV, Phó phòng
82 Nguyễn Quang Trung Thạc sỹ NCV, Phó GĐ PT
83 Nguyễn Toàn Thắng Tiến sỹ NCVC, Phó GĐ
84 Lê Xuân Phúc Thạc sỹ NCVC
85 Phan Tùng Hưng Thạc sỹ NCV
86 Nguyễn Thị Phúc Thạc sỹ NCV
87 Đoàn Tiến Vinh Thạc sỹ NCV
88 Nguyễn Xuân Hoàng Thạc sỹ CV, Phó GĐ
89 Nguyễn Thị Liệu Thạc sỹ NCV, PP
90 Phạm Xuân Đỉnh Thạc sỹ NCV
91 Vũ Đức Bình Thạc sỹ NCV
92 Nguyễn Thị Thanh Nga Thạc sỹ NCV
93 Kiều Thanh Tịnh Thạc sỹ CVC, Giám đốc
94 Trần Văn Sâm Thạc sỹ NCVC, Phó GĐ
95 Đặng Phước Đại Thạc sỹ NCV
96 Đinh Văn Quang Thạc sỹ NCVC, Giám đốc
97 Lê Minh Cường Thạc sỹ NCV, Phó Giám đốc
98 Lại Thanh Hải Thạc sỹ NCV, Phó GĐ PT
99 Đặng Quang Hưng Thạc sỹ NCV, PGĐ

Tiếp trang 4

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]