Danh sách cán bộ trên đại học Viện KHLN năm 2008 – Trang 2

TT Họ và tên Trình độ Chức danh, chức vụ
A B 3 4
34 Bùi Duy Ngọc Thạc sỹ NCV, Phó phòng
35 Nguyễn Xuân Hiên Thạc sỹ NCV
36 Phạm Quang Thu PGS.TS NCVC, Trưởng phòng
37 Đào Ngọc Quang Thạc sỹ NCV, Phó phòng
38 Trần Thanh Trăng Thạc sỹ NCV
39 Bùi Văn Ái Thạc sỹ NCVC, Phó phòng PT
40 Nguyễn Văn Đức Tiến sỹ NCVC, Phó phòng
41 Nguyễn Dương Khuê Thạc sỹ NCVC
42 Hà Huy Thịnh Tiến sỹ NCVC, Giám đốc
43 Phí Hồng Hải Thạc sỹ NCV, Phó GĐ
44 Đoàn Thị Mai Thạc sỹ NCVC, TP TT
45 Nguyễn Đức Kiên Thạc sỹ NCV, Phó phòng TT
46 Nguyễn Đình Hải Thạc sỹ NCVC, Trạm trưởng
47 Nghiêm Quỳnh Chi Thạc sỹ NCV
48 Mai Trung Kiên Thạc sỹ NCV
49 Cấn Thị Lan Thạc sỹ NCV
50 Nguyễn Tuấn Hưng Thạc sỹ NCV
51 Hà Văn Tiệp Thạc sỹ NCV
52 Cầm Thị Tú Lan Thạc sỹ NCV
53 Ngô Đình Quế PGS.TS NCVC, Nguyên Giám đốc
54 Vũ Tấn Phương Thạc sỹ NCV, Giám đốc
55 Hà Thị Mừng Tiến sĩ NCVC
56 Nguyễn Anh Dũng Thạc sỹ NCVC, Trạm phó PT
57 Hoàng Việt Anh Thạc sỹ NCV
58 Đinh Thanh Giang Thạc sỹ NCV
59 Đoàn Đình Tam Thạc sỹ NCV
60 Nguyễn Thị Thu Hương Thạc sỹ NCV
61 Hà Thị Hiền Thạc sỹ NCV
62 Nguyễn Thanh Tùng Thạc sỹ NCV
63 Phạm Thế Dũng Tiến sỹ NCVC, Phân viện trưởng
64 Vương Đình Tuấn Tiến sỹ NCVC, Phân viện phó
65 Trần Thanh Cao Thạc sỹ NCV, Phân viện phó
66 Nguyễn Trần Nguyên Tiến sỹ NCV

Tiếp trang 3

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]