Kết quả chuẩn đoán dinh dưỡng qua hình thái của cây Chò chỉ

Đoàn Đình Tam

Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Chế độ dinh dưỡng (N, P, K) ở giai đoạn vườn ươm có ảnh hưởng rất lớn tới hình thái và sinh trưởng, phát triển của cây Chò chỉ. Thiếu N làm cho cây sinh trưởng và phát triển chậm, lá non khô, cứng có màu xanh vàng từ đỉnh lá và từ ngoài vào trong sau đó bị rụng. Thiếu P, lá non màu xanh vàng, cứng, phiến lá nhăn, lá già có triệu chứng xoăn khô từ mép vào trong. Mặt của phiến lá xuất hiện các đốm vàng to dần lên. Thiếu K, lá bị úa vàng dọc mép lá vào trong, các đỉnh lá già bị xém và có màu nâu.

Từ khoá: Chò chỉ, nhu cầu dinh dưỡng, hình thái

ĐẶT VẤN ĐỀ

Cây Chò chỉ (Parashorea chinensis Wang Hsie) thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae) ngành Mộc lan ( Mag noliophyta), hạt kín (Angiospermae) là loài cây có giá trị kinh tế cao thuộc phân nhóm chính nhóm ba, là loài cây gỗ lớn, sinh trưởng nhanh, thân thẳng, phân cành cao.Hiện nay việc gây trồng và bảo tồn loài Chò chỉ đang gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu những cơ sở khoa học cần thiết trong đó có vấn đề về xác định, chuẩn đoán nhu cầu dinh dưỡng của Chò chỉ ở giai đoạn vườn ươm và khi trồng rừng và việc cung cấp cho cây những yếu tố dinh dưỡng nào, liều lượng ra sao và tác dụng đạt được đến đâu là rất có ý nghĩa cả về mặt khoa học và thực tiễn. Chính vì vậy, việc nghiên cứu chuẩn đoán nhu cầu dinh dưỡng qua hình thái của Chò chỉ ở giai đoạn vườn ươm sẽ góp phần giải quyết các khó khăn đó và làm cơ sở khoa học cho những nghiên cứu sau này.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]