Hội nghị quốc tế về Tính bền vững của môi trường và biến đổi khí hậu, 22-23 tháng 4 năm 2019 tại Osaka, Nhật Bản

Hội nghị với chủ đề “Các hoạt động nhân tạo và tác động tới biến đổi khí hậu” sẽ diễn ra từ ngày 22-23 tháng 4 năm 2019 tại Osaka, Nhật Bản.

Hội nghị do Gavin Conferences tổ chức sẽ đề cập đến các khái niệm khoa học làm nền tảng cho công nghệ sinh học hiện đại và những thay đổi có thể được thực hiện để phát triển các sản phẩm và quy trình như nhiên liệu sinh học, hợp chất hoạt tính sinh học mới và công nghệ chuyển đổi chất thải. Những người tham gia cũng sẽ khám phá các khía cạnh đạo đức, kinh tế xã hội và quy định về tính bền vững môi trường và vai trò của công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường.

Đối tượng tham gia hướng tới của Hội nghị là các nhà khoa học trên khắp thế giới thuộc các lĩnh vực có liên quan đến chủ đề của Hội nghị.

Thông tin chi tiết về Hội nghị và các đăng ký tham gia có tại website chính thức của Hội nghị./.

ĐTHT

 

 

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]