THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Hội thảo “Thúc đẩy phát triển rừng sản xuất quy mô hộ gia đình theo hướng quản lý rừng bền vững và có lợi nhuận ở Việt Nam”

Trong hơn 20 năm qua, Chính phủ và các bộ ngành đã có những nỗ lực to lớn trong phục hồi và phát triển rừng, đặc biệt là diện tích rừng trồng đã tăng nhanh chóng, đạt 4,2 triệu ha vào năm 2017. Hiện nay, các chủ rừng là cá nhân và hộ gia đình đang quản lý trên 1,5 triệu ha rừng trồng, chiếm 38% tổng diện tích rừng trồng toàn quốc. Phát triển rừng trồng đã góp phần đáng kể trong nỗ lực nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, cải thiện thu nhập cho các hộ gia đình và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam.

Mặc dù các chủ rừng quy mô hộ gia đình đã được hỗ trợ trong thời gian qua, tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập kinh tế và các yêu cầu ngày càng tăng về bảo vệ môi trường, các chủ rừng quy mô nhỏ đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như năng suất thấp, giá trị kinh tế chưa cao, tiếp cận nguồn vốn đầu tư chưa hiệu quả, các yêu cầu về chứng chỉ rừng và gỗ hợp pháp, vv. Khả năng mở rộng diện tích rừng trồng là hạn chế và lựa chọn khả thi là tập trung cải thiện năng xuất, chất lượng và tăng giá trị kinh tế từ rừng trồng, hướng đến kinh doanh rừng trồng theo hướng quản lý rừng bền vững và có lợi nhuận.

Nhằm thúc đẩy phát triển rừng trồng sản xuất quy mô hộ gia đình theo hướng bền vững, được sử đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, Cơ quan Nông nghiệp Phần Lan (FFD),Tổ chức Nông Lương của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (FAO) và các bên liên quan tổ chức hội thảo “Thúc đẩy phát triển rừng sản xuất quy mô hộ gia đình theo hướng quản lý rừng bền vững và có lợi nhuận ở Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức tại thành phố Huế từ ngày 28-29/9/2018. Hội thảo sẽ có sự tham gia của 60-70 đại biểu đến từ các bộ, ngành, các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ, các hội, hiệp hội, hợp tác xã; các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, các nhà tài trợ tiềm năng.

Mục đích chính của hội thảo là đề xuất các định hướng và giải pháp cho phát triển rừng trồng sản xuất quy mô hộ gia đình ở Việt Nam. Các mục tiêu cụ thể gồm:

  • Nhận diện được thực trạng kinh doanh và quản lý rừng trồng quy mô hộ gia đình;
  • Xác định được các rào cản và rủi ro hiện tại trong chuỗi giá trị rừng và cơ hội thị trường mới từ quan điểm về phát triển lâm nghiệp quy mô nhỏ.
  • Xây dựng tầm nhìn chung và các khuyến nghị thúc đẩy phát triển rừng trồng sản xuất quy mô nhỏ ở Việt Nam.

Thông tin chi tiết về Hội thảo, xin liên hệ thư ký Ban tổ chức hội thảo. Người liên hệ: Nguyễn Hoàng Tiệp, Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Điện thoại: 0973190368. Email: tiepnguyenhoang@gmail.com./.

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]