HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII CỦA ĐẢNG

Ngày 26/7/2018, Đảng ủy Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII là đồng chí Nguyễn Văn Trường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

IMG_3197

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự đông đủ các thành phần trong Đảng bộ.

Các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đưa ra đều được báo cáo viên đề cập và diễn giải một cách dễ hiểu, dẫn dắt người nghe. Đặc biệt nội dung về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” được báo cáo viên nhấn mạnh trong hội nghị.

IMG_3198

Nội dung về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” được báo cáo viên cùng hội nghị thảo luận rất cụ thể và chi tiết.

IMG_3200

Hội nghị thảo luận một cách sôi nổi, nhiệt tình giữa báo cáo viên và các đại biểu, với quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]