Tổ chức thăm quan, học tập về lâm nghiệp cộng đồng cho các chuyên gia đào tạo của Mạng lưới APFNet

Từ ngày 07 – 13 tháng 01 năm 2019 , Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với Mạng lưới Châu Á – Thái Bình Dương về Quản lý Rừng bền vững và Phục hồi rừng (APFNet) tổ chức chức chuyến thăm quan, học tập về lâm nghiệp cộng đồng tại Hà Nội, Hòa Bình và Phú Thọ cho các chuyên gia đào tạo của các nước thành viên APFNet.

Tham gia chuyến thăm quan, học tập có 15 đại biểu đến từ các nước thành viên APFNet: Trung Quốc, Myanma, Malaysia, Campuchia, Nepal, Banglades, Sri Lanka, Lao, Indonesia, Thailand, Mongolia, Fiji, Việt Nam…

 

Với mục tiêu cung cấp cho các thành viên cơ hội học tập các mô hình lâm nghiệp cộng đồng khác nhau, chuyến thăm quan học tập được thiết kế với 2 ngày họp trong đó các chuyên gia cùng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về lâm nghiệp cộng đồng ở các nước và 3 ngày đi thăm các mô hình lâm nghiệp cộng đồng ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; Vườn Quốc gia Xuân Sơn và Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ ở tỉnh Phú Thọ.

 

Qua chuyến thăm quan, học tập, các chuyên gia của APFNet đánh giá rất cao vài trò và ý nghĩa của các mô hình lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam trong việc quản lý rừng bền vững và cải thiện sinh kế cho các cộng đồng dân cư địa phương. Chuyến thăm quan học tập cũng là cơ sở quan trọng giúp APFNet lập kế hoạch xây dựng các mô hình lâm nghiệp cộng đồng và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn ở các lĩnh vực liên quan cho các nước thành viên của Mạng lưới, trong đó có Việt Nam./.

ĐTHT

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]