Hội nghị quốc tế về “Sử dụng nguồn gỗ tốt: Xu hướng hiện tại và triển vọng tương lai”

Viện Khoa học và Công nghệ Gỗ Ấn Độ (IWST) sẽ tổ chức một Hội nghị quốc tế về “Sử dụng nguồn gỗ tốt: Xu hướng hiện tại và triển vọng tương lai” ở Bangalore, Ấn Độ từ ngày 21 đến 23 tháng 11 năm 2014. Tóm tắt được yêu cầu gửi trước ngày 31 tháng 7 năm 2014.

Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự xem tại Thông báo về hội nghị.

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]