Hội đồng nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh Huỷnh (Tarrietia javanica Blume) cung cấp gỗ lớn ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ“.

Thực hiện Quyết định số: 479/QĐ-KHLN-KH ngày 13 tháng 12 năm 2022 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh Huỷnh (Tarrietia javanica Blume) cung cấp gỗ lớn ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ“. Chủ nhiệm: TS. Phạm Xuân Đỉnh.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ.

Mục tiêu chung:

Mục tiêu tổng quát: Chọn được giống (xuất xứ, gia đình) triển vọng, năng suất cao và bổ sung hoàn thiện được hệ thống biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh cung cấp gỗ lớn.

Mục tiêu cụ thể:

– Xác định bổ sung được một số đặc điểm lâm học của cây Huỷnh;

– Chọn được 50 cây trội cho hai vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (25 cây/vùng), có năng suất và chất lượng gỗ cao được các địa phương công nhận;

– Bước đầu chọn được ít nhất 02 xuất xứ và 5 gia đình/vùng có triển vọng sinh trưởng vượt 15% so với giống sản xuất đại trà tại thời điểm kết thúc đề tài;

– Xây dựng được 6 ha (3ha/vùng) khảo nghiệm xuất xứ kết hợp với khảo nghiệm hậu thế và xây dựng vườn giống hữu tính;

– Xây dựng được 14 ha mô h.nh thí nghiệm rừng trồng thâm canh Huỷnh cung cấp gỗ lớn;

– Xây dựng bổ sung, hoàn thiện được 01 quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng rừng thâm canh cây Huỷnh cung cấp gỗ lớn cho các tỉnh miền Trung đảm bảo năng suất rừng trồng tối thiểu vượt 15% so với quy trình hiện tại (công nhận ít nhất 01 TBKT về nhân giống Huỷnh).

Nội dung :

  • Đánh giá thực trạng rừng trồng Huỷnh
  • Nghiên cứu bổ sung một số đặc điểm lâm học Huỷnh
  • Nghiên cứu đặc điểm sinh lý hạt, kỹ thuật bảo quản hạt giống và hoàn thiện kỹ thuật nhân giống Huỷnh từ hạt.
  • Nghiên cứu chọn cây trội và khảo nghiệm giống Huỷnh.
  • Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng thâm canh Huỷnh cung cấp gỗ lớn.
  • Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng rừng thâm canh Huỷnh

Đánh giá về hiệu quả do nhiệm vụ mang lại:

Hiệu quả kinh tế, môi trường

Kết quả nhiên cứu về chọn lọc cây trội, xây dựng khảo nghiệm giống kết hợp vườn giống hữu tính, mô hình trồng rừng thâm canh gỗ lớn của đề tài là nguồn vật liệu nhân giống, tạo ra cây giống tốt để phát triển sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập của người trồng rừng, giúp cải thiện đời sống người dân. Ngoài ra, các quy trình kỹ thuật chọn giống, nhân giống, trồng thâm canh sẽ giúp cho các tổ chức, cá nhân để phát triển cây Huỷnh với quy mô lớn hơn, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Huỷnh là loài cây gỗ lớn, sống lâu năm, hệ rễ rất phát triển và ăn sâu trong đất, có sinh khối lớn, lưu trữ lượng các bon cao nên phát huy tốt khả năng phòng hộ, chống xói mòn, tăng cường khả năng giữ nước, bảo vệ đất và có vai trò quan trọng trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Sản phẩm của đề tài là các giống Huỷnh có năng suất và chất lượng cao kết hợp với các biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh hợp lý, có tính khoa học và thực tiễn cao sẽ góp phần phát triển rừng hiệu quả bền vững ở Việt Nam.

Hiệu quả xã hội

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp pháp triển rừng trồng Huỷnh thành công. Qua đó sẽ góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là người dân trung du, miền núi.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]