Hội đồng nghiệm thu kết thúc Dự án Khuyến nông Trung ương: “Xây dựng mô hình trồng thâm canh Giổi ăn hạt bằng cây ghép“.

Thực hiện Quyết định số: 478/QĐ-KHLN-KH ngày 13 tháng 12 năm 2022 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu kết thúc Dự án Khuyến nông Trung ương: “Xây dựng mô hình trồng thâm canh Giổi ăn hạt bằng cây ghép“. Chủ nhiệm: GS.TS. Võ Đại Hải

Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

 

Mục tiêu chung:

– Chuyển giao giống Giổi ăn hạt bằng cây ghép và kỹ thuật lâm sinh nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm của cây Giổi ăn hạt.

– Tạo thu nhập thường xuyên và ổn định lâu dài cho người dân làm nghề rừng.

– Nhân rộng được giống Giổi ăn hạt bằng cây ghép.

Nội dung :

Xây dựng mô hình trình diễn  

– Chăm sóc 04 mô hình/06 điểm trình

– Trồng mới 02 mô hình/03 điểm trình diễn

– Đào tạo, tập huấn gắn với mô hình:

– Tổ chức 09 hội nghị tổng kết mô hình:

Thông tin tuyên truyền

Quản lý dự án

           

Đánh giá về hiệu quả do nhiệm vụ mang lại:

Dự án đã đảm bảo tiến độ và chất lượng của từng nội dung đề ra:

Bước đầu dự án đã làm thay đổi ít nhiều nhận thức của người dân tại vùng triển khai dự án về việc sử dụng các giống mới, kỹ thuật trồng thâm canh, và có khả năng tự nhân rộng cao.

Nhận thấy được hiệu quả kinh tế từ cây Giổi ghép, nhiều tỉnh đã và đang thực hiện các đề tài/dự án về phát triển gây trồng loài cây này như Lai Châu, Bắc Kạn, Bắc Giang,…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có quyết định phê duyệt danh mục dự án KNTW thực hiện từ năm 2023, trong đó có cây Giổi ghép: “Xây dựng mô hình trồng thâm canh Giổi ăn hạt (Michelia tonkinensis A.Chev) bằng cây ghép tại các tỉnh Tây nguyên”.

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]