Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu công nghệ sản xuất gỗ khối (multilaminar block) chất lượng cao từ gỗ Keo

Thực hiện Quyết định số 709/QĐ/KHLN-KH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài:

Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất gỗ khối (multilaminar block) chất lượng cao từ gỗ Keo.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quang Trung.

Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng.

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:

– Nâng cao giá trị gia tăng cho gỗ Keo rừng trồng bằng công nghệ tạo sản phẩm mới có chất lượng đáp ứng yêu cầu nguyên liệu đóng đồ mộc

Hội đồng đã nghiệm thu khối lượng, đánh giá chất lượng các sản phẩm của đề tài. Kết quả nghiệm thu cho thấy, đề tài đã hoàn thành các nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ. Kết quả của đề tài:

– Quy trình công nghệ tạo gỗ khối (multilaminar block) từ ván bóc gỗ keo (Keo lai, Keo tai tượng).

– Mô hình sản xuất gỗ khối từ gỗ Keo  quy mô 500 m3/ năm (mô hình được xây dựng tại đơn vị phối hợp với các máy móc thiết bị của doanh nghiệp)

– Vật liệu gỗ khối ép lớp từ ván bóc gỗ Keo Lai, Keo tai tượng.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]