HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XII CỦA ĐẢNG

 

Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/ĐU ngày 26/11/2018 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngày 17/01/2019, Đảng ủy Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị có sự tham dự của 142 cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Giảng viên truyền đạt nghị quyết là đồng chí Nguyễn Văn Trường – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng chí Trường đã thông tin cho Hội nghị nhiều nội dung chính của Nghị quyết, đồng thời hội nghị trao đổi, thảo luận đưa ra chương trình kế hoạch để thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Với quyết tâm cao, toàn Đảng bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam quyết tâm năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thực hiện thành công chương trình hành động Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng./.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]