Các mô hình thí nghiệm lâm sinh

Mục tiêu

Xây dựng tập hợp biện pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng tự nhiên có thể áp dụng cho Chương trình 661.

Điểm thực hiện

Thí nghiệm được thực hiện tại 3 xã là tại khu vực đập thuỷ điện Hoà Bình (xã Vầy Nưa huyện Đà Bắc, xã Bình Thanh và Thung Nai huyện Cao Phong).

Nội dung

Nộ dung thí nghiệm được tổng hợp trong bảng dưới đây.

Các mô hình thí nghiệm

TT

Mô hình thí nghiệm

Diện tích (ha)

1

Trồng cây bản địa trên đất trống

7.2

2

Gieo hạt thẳng trên đất trống

1.2

3

Trồng bổ cây bản địa làm giàu rừng nghèo kiệt

6.0

4

Bảo vệ và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên

7.5

5

Trồng xen cây bản địa với cây luồng (Dendrocalamus )

3.0

6

Trồng cây lâm đặc sản ngoài gỗ tại rừng nghèo kiệt

3.0

7

Trồng cây bản địa dưới tán rừng keo

3.0

Mỗi mô hình chứa từ 3 tới 5 công thức nhằm tìm ra các phương pháp phục hồi rừng tự nhiên tốt hơn. Các loài cây mục đích là: Cinnamomum parthenoxylum, Erythrophloeum fordii, Hopea odorata, Lithocarpus ducampii, Peltophorum tonkinensis, Melia azedarach, Ormosia balansae, Canarium album, and Lithocarpus fissus.

Đơn vị thực hiện

Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường Rừng (RCFEE)

Phòng kỹ thuật Lâm sinh – Viện KHLN Việt Nam

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]