Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng rừng Keo lai 3 năm tuổi

Phạm Thế Dũng, Nguyễn Thanh Bình

Ngô Văn Ngọc

Phân viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

TÓM TẮT

Keo lai là một trong những loài cây mọc nhanh và có chu kì kinh doanh tương đối ngắn. Sản phẩm từ cây Keo lai có thể làm nguyên liệu giấy và lấy gỗ nhỡ cho chế biến. Để tận dụng hết giá trị sản phẩm từ cây Keo lai thì việc xác định mật độ trồng rừng ban đầu có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm chi phí trồng rừng và đảm bảo được năng xuất rừng mong muốn. Kết quả sinh trưởng rừng sau ba năm dưới ảnh hưởng mật độ trồng rừng tại Tân Lập cho thấy: Nếu trồng rừng làm nguyên liệu giấy thì tiếp tục theo dõi thí nghiệm và có thể trồng mật độ dày 1428cây/ha. Nhưng nếu vừa lấy gỗ làm nguyên liệu vừa lấy gỗ nhỡ cho chế biến thì nên trồng mật độ thưa 1111cây/ha.

Từ khoá: Keo lai, mật độ, sinh trưởng

MỞ ĐẦU

Trong kỹ thuật trồng rừng, đặc biệt đối với các loài cây mọc nhanh có luân kỳ khai thác từ 6-7 năm, việc xác định mật độ trồng rừng ban đầu có ý nghĩa quan trọng nhằm giảm chi phí trồng rừng (vật tư, nhân công) và đảm bảo được năng suất rừng mong muốn. Từ năm 1992 đến 1997 tại tỉnh Bình Phước đã có nghiên cứu về mật độ trồng rừng cho hai loài Keo tai tượng (A..mangium) và Keo lá tràm (A. auriculiformis) (Lưu Bá Thịnh, 2000). Kết quả, rừng trồng 5 tuổi với mật độ 1111cây/ha có sinh trưởng, năng suất cao hơn so với các loại mật độ trồng dày, kích thước sản phẩm gỗ lớn hơn, được ưa dùng cho các mục đích chế biến gỗ. Tuy nhiên đối với Keo lai, chưa có công trình nghiên cứu về mật độ trồng, trong khi Keo lai đang là loài cây được trồng rất nhanh có qui mô hàng chục nghìn ha ở vùng Đông Nam Bộ. Bài viết này xem xét sinh trưởng đường kính, chiều cao, phát triển tán và trữ lượng rừng trồng Keo lai ởhai loại mật độ trồng rừng Tân Lập.

cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]