Kết quả phân tích hoá học dầu vỏ hạt Điều đã hoạt hoá tạo thuốc bảo quản lâm sản

Bùi Văn Ái

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Dầu vỏ hạt Điều là nguồn nguyên liệu thực vật sẵn có của nước ta. Thành phần chính của dầu gồm các hợp chất phenol tự nhiên, có khả năng phòng chống côn trùng gây hại. Trong các nghiên cứu sử dụng dầu vỏ hạt Điều tạo thuốc bảo quản lâm sản, để làm tăng thêm tính kháng côn trùng, dầu vỏ hạt Điều được xục khí Clo trong tháp có đệm trơ. Bằng phương pháp phân tích phù hợp, đã xác định được một số hợp chất mới trong dầu vỏ hạt Điều nguyên liệu và sự thay đổi của các thành phần hợp chất trong dầu vỏ hạt Điều sau xục khí Clo.

MỞ ĐẦU

Cây Điều có tên khoa học là anacardium occidentale. L. đang đóng vai trò nổi bật trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xoá đói giảm nghèo cho các tỉnh ở Tây Nguyên và miền Trung nước ta. Sản phẩm chủ yếu của cây Điều là hạt Điều được thị trường trong và ngoài nước rất ưa chuộng, vì đó là nguồn thực phẩm bổ dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Với sản lượng và diện tích trồng Điều ngày một tăng, hiện nay Việt Nam là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu hạt điều lớn nhất trên thế giới[ 3 ]. Để nâng cao giá trị kinh tế từ cây Điều, các sản phẩm phụ như trái Điều, dầu vỏ hạt Điều đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu sử dụng của nhiều ngành kinh tế.Dầu vỏ hạt điều gồm các hợp chất phenol tự nhiên[4]. Khi tồn tại trong vỏ hạt Điều, dầu vỏ hạt Điều có vai trò bảo vệ nhân Điều bên trong chống lại sự tấn công của các sinh vật gây hại. Lợi dụng đặc tính này của dầu vỏ hạt Điều, phòng Bảo quản lâm sản thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu đánh giá hiệu lực của dầu vỏ hạt Điều đối với côn trùng và nấm gây hại lâm sản. Kết quả nghiên cứu cho biết dầu vỏ hạt Điều có hiệu lực tương đối tốt đối với côn trùng nhưng hiệu lực đối với nấm gây hại lâm sản chưa cao [ 1,2 ]. Những kết quả bước đầu đó đã tạo tiền đề cho việc tiếp tục nghiên cứu nâng cao hiệu lựcbảo quản lâm sản của dầu vỏ hạt Điều.Một trong những hướng nghiên cứu nâng cao hiệu lực của dầu vỏ hạt Điều đã áp dụng là xục khí Clo cho dầu vỏ hạt Điều trong tháp có đệm trơ theo các mức thời gian khác nhau. Kết quả là trong thời gian 10 phút hiệu lực phòng chống côn trùng gây hại lâm sản tăng rõ rệt [2].Như vậy, trong quá trình xục khí Clo, tính chất hoá học của dầu vỏ hạt Điều đã có sự thay đổi, từ đó làm tăng tính độc đối với côn trùng hại lâm sản. Được sự cộng tác của Viện Hoá học tiến hành phân tích thành phần hoá học của dầu vỏ hạt Điều trước và sau xục khí Clo để làmcơ sở khoa học cho nghiên cứu sử dụng dầu vỏ hạt Điều tạo thuốc bảo quản lâm sản.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]