Nghiên cứu biện pháp xử lý trước khi sấy gỗ xẻ Bạch đàn trắng (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) để hạn chế nứt đầu

Nguyễn Xuân Hiên, Nguyễn Xuân Quyền

Nguyễn Thị Minh Xuân

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Từ thực tế sấy gỗ và sản xuất ván ghép thanh từ gỗ Bạch đàn trắng cho biết: Nhược điểm lớn nhất của gỗ trong quá trình sấy là mo móp và nứt vỡ làm giảm hiệu quả sử dụng. Trên cơ sở xác định nguyên nhân gây nứt vỡ khi sấy, sấy thăm dò mẫu thớt (50*30*50) mm ở nhiệt độ và độ ẩm (T0, φ%) của môi trường sấy khác nhau trước khi sấy phôi thanh, xác định mức độ mo móp và nứt vỡ mẫu thớt theo thời gian, từ đó xây dựng biện pháp xử lý trước sấy cho phôi thanh để giảm mức độ nứt vỡ và nâng cao hiệu quả sử dụng gỗ.Từ khoá: Xử lý trước sấy, phôi thanh gỗ Bạch đàn trắng

ĐẶT VẤN ĐỀ

Bạch đàn trắng (Eucalyptus camaldulensis Dehnh)là một trong số loài cây rừng trồng mọc nhanh được chú ý phát triển làm nguyên liệu phục vụ công nghiệp Chế biến gỗ. Hiện nay gỗ Bạch đàn trắng đang được nghiên cứu tạo ván ghép thanh dạng không phủ bề mặt (Finger Joint sawntimber). Trong quá trình chế biến và sản xuất cho biết: Nhược điểm lớn nhất của gỗ Bạch đàn trắng là dễ bị nứt vỡ ngay sau khi chặt hạ, khicưa xẻ và trong quá trình sấy. Nhược điểm này làm giảm hiệu quả sử dụng gỗ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu tìm biện pháp xử lý gỗ trước sấy nhằm giảm thiểu khuyết tật nứt vỡ của gỗ sau sấy, làm tăng chất lượng gỗ sấy, tháo gỡ những vướng mắc mà thực tế đang gặp phải là vấn đềcần thiết và cấp bách. Trên cơ sở đó chúng tôi đề xuất đề tài: “Nghiên cứu giải pháp xử lý trước khi sấy gỗ xẻ Bạch đàn trắng Eucalyptus camaldulensis Dehnhđể hạnchế nứt đầu”với mục tiêu nghiên cứu là:Xác định mối quan hệ giữa trạng thái (T0, φ%) của môi trường sấy và khuyết tật nứt của gỗ xẻ Bạch đàn trắng. Trên cơ sở đó đề xuất một biện pháp kỹ thuật xử lý gỗ xẻ trước khi sấy để hạn chế nhược điểm này.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]