Gia tăng diện tích rừng cộng đồng, tăng cường sự kiểm soát của cộng đồng đối với rừng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Ngày 19 tháng 11 năm 2013, tại Bangkok, hơn 100 đại diện của các chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, các cộng đồng địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các học viện, và các tổ chức quốc tế trong khu vực đã ngồi cùng nhau tại Diễn đàn Khu vực lần thứ 3 về Con người và Rừng. Diễn đàn nhằm tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương bằng cách xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia chung về lâm nghiệp cộng đồng. Kế hoạch nhằm tìm giải pháp ưu tiên gia tăng diện tích rừng … [Read more...]

Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 13

Sáng ngày 14/11/2013, tại Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch Kinh tế và Thương mại - 489 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 13 năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Đây là Hội chợ được tổ chức định kỳ hàng năm, là cơ hội để các đơn vị quảng bá các tiến bộ kỹ thuật và các sản phẩm mới.   Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tham gia và mang tới hội chợ các sản phẩm là kết quả nghiên cứu của Viện trong … [Read more...]

Lợi ích của rừng, cây ngoài rừng và nông lâm kết hợp

Trên toàn thế giới, hàng triệu người sống phụ thuộc vào rừng và cây ngoài rừng cho vấn đề an ninh lương thực và dinh dưỡng - trực tiếp thông qua việc tiêu thụ và bán các loại thực phẩm khai thác từ rừng và cây bên ngoài rừng, và gián tiếp thông qua các công việc có liên quan đến rừng, các dịch vụ sinh thái rừng, và đa dạng sinh học dựa vào rừng. Thực phẩm rừng và các sản phẩm của cây, chẳng hạn như lá, các loại hạt, mật ong, trái cây, nấm, côn trùng và động vật, đã trở thành thành phần quan … [Read more...]

Thông báo mời chào hàng cung cấp cây giống

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu: Cung cấp cây giống trồng rừng, thuộc đề tài: “Nghiên cứu tuyển chọn tập đoàn cây trồng phù hợp và biện pháp kỹ thuật gây trồng góp phần phục hoàn môi trường sau khai thác Bauxite ở Tây Nguyên” theo hình thức chào hàng cạnh tranh, sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia … [Read more...]