Thông báo bán đấu giá tài sản là rừng trồng thuộc trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Đắk Plao – Đắk Som – Đắk Glong – Đắk Nông

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ/KHLN-KH ngày 09/7/2014 của Viện KHLN Việt Nam về việc phê duyệt thiết kế và cấp phép khai thác rừng trồng cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:

1.Đặc điểm tài sản: Rừng trồng từ nguồn vốn ngân sách, diện tích 4,31 ha, loài cây trồng Keo lai thuộc trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Đắk Plao, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

2.Số tiền bảo lãnh: 15% giá trị tài sản.

3.Thời gian thực hiện:

-Thời gian xem rừng: từ ngày 14/7/2015 đến ngày 19/7/2015

-Thời gian bán hồ sơ đấu giá và nộp tiền bảo lãnh dự thầu: từ 8 giờ ngày 20/7/2015 đến trước 10 giờ ngày 24/7/2015 (trong giờ hành chính).

-Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, số 9, đường Hùng Vương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

-Thời gian mở hồ sơ đấu giá: 10 giờ ngày 24/7/2015 tại Văn phòng Viện.

-Thời gian khai thác rừng: Không quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá xin liên hệ: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, ĐT: 063.3822131; Ông Nhân: 0918.746.714; Ông Trọng: 0914.144.797 hoặc truy cập Website: www.vafs.gov.vn.

Capture

 

 TB-NTB&TN.tr2

 

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]