Chương trình học bổng APFNet năm 2015

Học bổng APFNet được ra mắt năm 2010 theo Khung xây dựng năng lực APFNet. Đây là một chương trình học bổng hỗ trợ cho các học viên đủ điều kiện hoàn thành chương trình học thạc sĩ liên quan đến phục hồi và quản lý rừng bền vững. Các ứng viên dành được học bổng sẽ được theo học tại Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh (BFU) hoặc Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh (NFU).

Điều kiện của ứng viên đăng ký xin học bổng

  • Có trình độ đại học
  • Tuổi: 18 – 40, và có tình trạng sức khỏe tốt
  • Cán bộ, học viên và nghiên cứu viên về rừng hoặc lĩnh vực có liên quan, có kiến thức cơ bản về lâm nghiệp (hoàn thành khóa học cơ bản về khoa học lâm nghiệp), ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
  • Thành thạo tiếng Anh
  • Ứng viên đến từ nền kinh tế APEC (trừ Trung Quốc) được ưu tiên
  • Nữ ứng viên được khuyến khích

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 30/4/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.

ĐTHT

Theo APFNet

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]