Kết quả thi tuyển Nghiên cứu sinh năm 2010

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KẾT QUẢ THI TUYỂN NCS NĂM 2010 CỦA CÁC THÍ SINH (Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo) TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Trình độ Cơ sở đào tạo Chuyên ngành Kết quả thi Xét hồ sơ Điểm bài luận 1 Đào Ngọc Quang 14/5/1975 Nam Thạc sỹ Viện KhoahọcLâm nghiệp ViệtNam QLBV TNR Đạt 97,83 2 Hoàng Văn Thơi 28/2/1964 Nam Thạc sỹ Kỹ thuật Lâm sinh Đạt 94 3 Trần Minh Tuấn 4/10/1965 Nam Thạc sỹ Kỹ thuật Lâm sinh Đạt 93,5 4 … [Read more...]

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2010

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN KH LÂM NGHIỆP VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ Số: 110 /KHLN-KH V/v: Tuyển nghiên cứu sinh năm 2010Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2010 Kính gửi :.................................................................................... Căn cứ qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-KHLN-KH ngày 29 … [Read more...]

Cập nhật danh sách cán bộ khoa học của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

[Read more...]

Kết quả thi tuyển Nghiên cứu sinh năm 2009

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KẾT QUẢ THI TUYỂN NCS NĂM 2009 CỦA CÁC THÍ SINH Số TT Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày tháng năm sinh Số báo danh Cơ sở đào tạo Chuyên ngành dự thi Kết quả thi Môn thi VPQC thi bị xử lý Ghi chú Ngoại ngữ Chuyên ngành Đề cương 1 Lê Minh Cường Nam 18/10/1976 KTLS 01 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Kỹ thuật Lâm sinh 65 … [Read more...]

Kết quả đào tạo Tiến sĩ, 2001-2009 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Kết quả đào tạo Tiến sĩ, 2001-2009 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam … [Read more...]

Kết quả đào tạo sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2008 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Kết quả đào tạo sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2008 TT Họ và tên người hướng dẫn Sinh viên tốt nghiệp năm 2008 Thạc sỹ tốt nghiệp năm 2008 Nghiên cứu sinh đang thực hiện 1 PGS. TS Nguyễn Hoàng Nghĩa 3 2 PGS. TS Ngô Đình Quế 1 5 3 PGS. TS Phạm Quang Thu 6 3 4 TS. Võ Đại Hải 6 1 3 5 TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc 3 1 6 TS. Hà Huy Thịnh 2 1 7 TS. Nguyễn Văn Đức 1 8 TS. Đặng Văn Thuyết 1 9 TS. Phạm Đức Chiến 3 10 TS. Nguyễn Huy Sơn 3 1 11 TS. Trần Văn Con 2 3 12 … [Read more...]

Danh sách cán bộ trên đại học Viện KHLN năm 2008 – Trang 4

TT Họ và tên Trình độ Chức danh, chức vụ 100 Lê Quốc Huy Thạc sỹ NCV, PGĐ Phụ trách 101 Nguyễn Việt Cường Tiến sỹ NCVC, Phó Giám đốc 102 Trần Hồ Quang Thạc sỹ NCV 103 Ngô Thị Minh Duyên Thạc sỹ NCV 104 Nguyễn Minh Chí Thạc sỹ NCV … [Read more...]

Danh sách cán bộ trên đại học Viện KHLN năm 2008 – Trang 3

TT Họ và tên Trình độ Chức danh, chức vụ A B C D 67 Vũ Đình Hưởng Thạc sỹ NCV 68 Nguyễn Thị Hải Hồng Thạc sỹ NCV 69 Nguyễn Thanh Bình Thạc sỹ NCV 70 Kiều Tuấn Đạt Thạc sỹ NCV 71 Hoàng Văn Thơi Thạc sỹ NCVC 72 Nguyễn Thị Hoàng Yến Thạc sỹ NCV 73 Đặng Trung Tấn Thạc sỹ NCV, Giám đốc 74 Võ Ngươn Thảo Thạc sỹ NCV, Phó GĐ 75 Ngô Văn Cầm Thạc sỹ NCV 76 Hứa Vĩnh Tùng Thạc sỹ NCVC, Giám đốc 77 Phạm Trọng Nhân Thạc sỹ NCV, PG đốc 78 Trần Văn Tiến Thạc sỹ NCV 79 Nguyễn Huy Sơn … [Read more...]

Danh sách cán bộ trên đại học Viện KHLN năm 2008 – Trang 2

TT Họ và tên Trình độ Chức danh, chức vụ A B 3 4 34 Bùi Duy Ngọc Thạc sỹ NCV, Phó phòng 35 Nguyễn Xuân Hiên Thạc sỹ NCV 36 Phạm Quang Thu PGS.TS NCVC, Trưởng phòng 37 Đào Ngọc Quang Thạc sỹ NCV, Phó phòng 38 Trần Thanh Trăng Thạc sỹ NCV 39 Bùi Văn Ái Thạc sỹ NCVC, Phó phòng PT 40 Nguyễn Văn Đức Tiến sỹ NCVC, Phó phòng 41 Nguyễn Dương Khuê Thạc sỹ NCVC 42 Hà Huy Thịnh Tiến sỹ NCVC, Giám đốc 43 Phí Hồng Hải Thạc sỹ NCV, Phó GĐ 44 Đoàn Thị Mai Thạc sỹ NCVC, TP … [Read more...]

Danh sách cán bộ trên đại học Viện KHLN năm 2008

TT Họ và tên Trình độ Chức danh, chức vụ A B C D 1 Nguyễn Hoàng Nghĩa PGS.Tiến sỹ NCVCC, Viện trưởng 2 Lương Văn Tiến TSKH CVC, Phó Viện trưởng 3 Võ Đại Hải Tiến sỹ NCVC, Phó viện trưởng 4 Nguyễn Thị Bích Ngọc Tiến sỹ NCVC, Phó Viện trưởng 5 Đoàn Văn Thu Thạc sỹ NCVC, Phó viện trưởng 6 Nguyễn Thị Ngọc Hà Thạc sỹ Kế toán viên 7 Đặng Văn Thuyết Tiến sỹ NCV, Phó phòng 8 Phạm Đức Chiến Tiến sỹ NCV, Phó phòng 9 Đặng Kim Khánh Thạc sỹ Chuyên viên 10 Lương Thế … [Read more...]