Thông báo về việc tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Đức Quỳnh

VP-vien1-500x333

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Vũ Đức Quỳnh

Tên luận án: Điều tra, đánh giá khả năng lưu trữ các bon của rừng Khộp tại Tây Nguyên làm cơ sở cho việc chỉ trả dịch vụ môi trường rừng

Chuyên ngành: Điều tra và quy hoạch rừng

Mã số: 62 62 02 08

Người hướng dẫn Khoa học: PGS.TS. Võ Đại Hải

Thời gian: 8h30′ thứ tư,  ngày 30 tháng 7 năm 2014

Địa điểm: Tầng 2, nhà Hội thảo – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Xin mời quý vị quan tâm tới dự

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]