Thông tin về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS: Trần Minh Tuấn

VP-vien1-300x200

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trần Minh Tuấn 

Tên luận án: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch vườn Quốc gia Ba Vì

Chuyên ngành: Lâm sinh

Mã số: 62 62 02 05

Thầy HDKH: GS.TSKH. Nguyễn Nghĩa Thìn

Thời gian: 8h30′ ngày 23/7/2014

Địa điểm: Phòng 306 nhà 4 tầng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Trận trọng kính mời quý vị quan tâm đến dự

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]