Học bổng Thạc sĩ Lâm nghiệp nhiệt đới và quốc tế tại Đại học Goettingen (Đức)

 

Học bổng Chương trình thạc sĩ Lâm nghiệp nhiệt đới và quốc tế tại Đại học Goettingen (Đức) do Cục Trao đổi Nghiên cứu Đức (DADD) cấp. Hàng năm, DADD cấp một số suất học bổng cho các cán bộ nghiên cứu tài năng của các nước đang phát triển. Học bổng bao gồm chi phí sinh hoạt, học phí, bảo hiểm y tế, chi phí đi lại và các khóa học tiếng Đức cho toàn bộ khóa học (24 tháng).

Chương trình thạc sĩ Lâm nghiệp nhiệt đới và quốc tế (TIF) giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và bao gồm các khóa học như Sinh thái rừng nhiệt đới và quản lý, khoa học đất, nền kinh tế, một nghiên cứu liên ngành của học viên ở nước ngoài, và một luận văn thạc sĩ dựa trên nghiên cứu.

Hạn nộp hồ sơ xin học bổng thạc sĩ Lâm nghiệp nhiệt đới và quốc tế của DAAD là ngày 15 tháng 10 năm 2014.

Thông tin thêm về học bổng của DADD:

Thông báo về học bổng

Thông tin về Chương trình học bổng

– Các website: www.uni-goettingen.de/tifhttp://econsort.ugent.be/index.asp?p=1305&a=1305

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]