Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Huỳnh Nhân Trí

Ngày 8 tháng 7 năm 2014 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam NCS Huỳnh Nhân Trí  đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp với đề tài: Xây dựng các cơ sở khoa học và thực tiễn để giám sát lượng CO2 hấp thụ của rừng lá rộng thường xanh ở Tây Nguyên.

Chuyên ngành: Lâm sinh

Mã số: 62 62 02 05

Thầy hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bảo Huy

Đóng góp mới của luận án:

1. Bổ sung cơ sở khoa học cho dự báo sinh khối và các bon rừng lá rộng thường xanh.

2. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong giám sát sinh khối và các bon.

3. Xây dựng mô hình sinh khối cho cây cá lẻ và lâm phần.

4. Xây dựng được cơ sở khoa học và thực tiễn để giám sát lượng CO2 hấp thụ của rừng lá rộng thường xanh.

Hình ảnh buổi bảo vệ luận án:

2014-07-08 11.45.25

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]