Thông tin về buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Đức Quỳnh

Ngày 30 tháng 7 năm 2014 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam NCS Vũ Đức Quỳnh  đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp với đề tài: Điều tra, đánh giá khả năng lưu trữ các bon của rừng Khộp tại Tây Nguyên làm cơ sở cho việc chỉ trả dịch vụ môi trường rừng.

Chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng

Mã số: 62 62 02 08

Thầy hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Đại Hải

Đóng góp mới của luận án:

1. Nghiên cứu sinh khối và các bon của rừng Khộp được giải quyết qua các ưu hợp.

2. Xác định được sinh khối và các bon cây cá lẻ của 6 loài ưu thế và lâm phần của một số ưu hợp rừng Khộp.

Hình ảnh buổi lễ bảo vệ:

2014-07-30 11.40.39

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]