Tổ chức Hội đồng Đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Phùng Văn Khen

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phùng Văn Khen với tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng Cóc hành (Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs) ở vùng khô hạn Nam Trung bộ. Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9620205. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Thị Mừng; PGS. TS Phạm Thế Dũng Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ ba, ngày 03 tháng 4 năm 2018 tại phòng họp tầng 2, khu nhà 7 tầng -  Viện Khoa … [Read more...]

Thông tin Luận án của Nghiên cứu sinh Phùng Văn Khen

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng rừng Cóc hành (Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs) ở vùng khô hạn Nam Trung Bộ Chuyên ngành: Lâm học                     Mã số: 9620205          Họ và tên nghiên cứu sinh: Phùng Văn Khen Họ và tên cán bộ hướng dẫn:             1) TS. Hà Thị Mừng, Viện Sinh thái và Môi trường rừng             2) PGS.TS. Phạm Thế Dũng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ  Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Liệu

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Liệu với tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học và kỹ thuật trồng Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa A.Cun. ex Benth) ở vùng cát cho mục đích phòng hộ và kinh tế tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Thái Dương Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018 … [Read more...]

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Thị Liệu

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giới thiệu luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Liệu về đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và kỹ thuật trồng Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa A.Cun. ex Benth) ở vùng cát cho mục đích phòng hộ và kinh tế tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế; chuyên ngành Lâm sinh; mã số 62 62 02 05; thầy HDKH: PGS.TS. Đặng Thái Dương. TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 1. Kỹ thuật nhân giống Keo lưỡi liềm bằng hạt: Xử lý hạt ngâm vào nước 100 0C, để nguội từ từ … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Bùi Trọng Thủy

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Bùi Trọng Thủy với tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học và biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Dẻ xanh (Lithocarpus pseudosundaicus H&C) tại tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình; Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Đại Hải Thời gian và địa điểm: vào lúc 13h30', thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 tại phòng 306, khu nhà 4 tầng - Viện Khoa học Lâm nghiệp … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phạm Trọng Nhân

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phạm Trọng Nhân với tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở chọn loài cây trồng phù hợp và biện pháp kỹ thuật trồng nhằm hoàn phục môi trường sau khai thác Bauxite ở Tây Nguyên; Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Xuân Quát và TS. Nguyễn Thành Mến Thời gian và địa điểm: vào lúc 13h30', thứ sáu, ngày 8 tháng 9 năm 2017 tại phòng 306, khu nhà 4 tầng - Viện … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Liệu

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Liệu với tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học và kỹ thuật trồng Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa A.Cun. ex Benth) ở vùng cát cho mục đích phòng hộ và kinh tế tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế; Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Thái Dương Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ năm, ngày 10 tháng 8 năm 2017 tại … [Read more...]

Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đỗ Hữu Sơn

Ngày 19 tháng 7 năm 2017 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Đỗ Hữu Sơn đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của loài cây mẹ và biến dị, di truyền về sinh trưởng và tính chất gỗ trong chọn giống Keo lai tự nhiên. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp                        Mã số: 62. 62. 02. 07 Thầy hướng dẫn khoa học:  GS.TS. Lê Đình Khả và TS. Hà Huy Thịnh Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy … [Read more...]

Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Tuấn Anh

Ngày 17 tháng 7 năm 2017 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Phạm Tuấn Anh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp. Tên đề tài luận án: Xây dựng phương pháp để cộng đồng ứng dụng trong đo tính giám sát cacbon rừng lá rộng thường xanh ở Tây Nguyên. Chuyên ngành: Lâm sinh                        Mã số: 62. 62. 02. 05 Thầy hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Bảo Huy Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự … [Read more...]

Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (Số: 37/TB-HĐCSGSNN). Chi tiết xem tại link: http://www.hdcdgsnn.gov.vn/index.php/ho-t-d-ng-xet-duy-t/thong-bao/757-tha-ng-ba-o-va-la-ch-xa-t-ca-ng-nha-n-cha-c-danh-gia-o-s-pha-gia-o-s-n-m-2017 BAN ĐT, HTQT … [Read more...]