Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực công nghiệp rừng

1 Nhà giâm hom cây lâm nghiệp cải tiến 2 Công nghệ sản xuất ván ép nhiều lớp biến tính, kích thước lớn từ gỗ Bạch đàn Urophylla (Eucalyptus urophylla) làm vật liệu đóng tàu đi biển 3 Sơn chống hà C.HA16 dùng cho tàu thuyền gỗ đi biển 4 Qui trình công nghệ tạo sản phẩm gỗ khối từ ván bóc gỗ Keo 5 Quy trình kỹ thuật bảo quản gỗ nguyên liệu sản xuất đồ mộc bằng chế phẩm BORAG1 và BORAG2 6 Ván dăm sinh học CR-B18 dùng làm vật liệu cách âm, cách nhiệt 7 Quy trình công nghệ sản xuất … [Read more...]

Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực bảo vệ rừng

1. Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp sâu róm hại thông mã vỹ và thông nhựa. 2. … [Read more...]

Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực lâm sinh

1 Kỹ thuật quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác kết hợp bón phân cho Keo tai tượng ở các chu kỳ sau tại vùng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 2 Kỹ thuật quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác kết hợp bón phân cho Bạch đàn lai UP ở các chu kỳ sau tại vùng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 3 Kỹ thuật quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác và sử dụng phân Lân trong trồng rừng keo ở các chu kỳ sau tại Trung Bộ và Đông Nam Bộ 4 Kỹ thuật lên líp, bón phân và mật độ thích hợp trồng rừng Keo lưỡi liềm trên … [Read more...]

Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực giống và công nghệ sinh học

1.1 Kỹ thuật nhân giống Mắc ca bằng phương pháp ghép 1.2 Quy trình vi nhân giống quy mô công nghiệp cho 3 giống Keo lá tràm Clt18, Clt57 và Clt98 1.3 Quy trình nhân giống Thông caribaea bằng phương pháp giâm hom 1.4 Nhân giống các gia đình Keo tai tượng bằng nuôi cấy in vitro 1.5 Kỹ thuật nhân giống cây Sa mộc bằng phương pháp giâm hom 1.6 Kỹ thuật nhân giống hom cành Tre ngọt (Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz) 1.7 Kỹ thuật nhân giống Xoan đào (Prunus arborea (Blume) … [Read more...]

Giới thiệu một số giống cây trồng lâm nghiệp và tiến bộ kỹ thuật được công nhận

Viện Nghiên cứu Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, tiền thân là Viện Khoa học Lâm nghiệp được thành lập năm 1961. Đến nay, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam đã trở thành đơn vị một đơn vị sự nghiệp khoa học hạng đặc biệt, với chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo và tư vấn trong lĩnh vực lâm nghiệp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong 60 năm qua, với hơn 1000 công trình nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, … [Read more...]

10 vấn đề cần thay đổi trong nghiên cứu khoa học lâm nghiệp – Nông nghiệp Việt Nam

Mặc dù các đơn vị khoa học ngành lâm nghiệp đã cố gắng xây dựng quy chế để giữ chân cán bộ khoa học, nhưng không giữ nổi. Mặc dù trong những năm qua, nghiên cứu khoa học, công nghệ (KH-CN) trong lâm nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển bền vững của ngành. Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn, thách thức rất cần được Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm giải quyết, cụ thể như sau: GS.TS Võ Đại Hải, Giám đốc Viện Khoa học … [Read more...]

Hội đồng thẩm định hồ sơ Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 các đơn vị Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ.

Thực hiện Quyết định số 220/QĐ/KHLN-KH ngày 21/6/2021 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ thẩm định hồ sơ Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030. Ngày 23/6/2021, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng thẩm định hồ sơ: - Phương án quản lý rừng bền vững Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ. - Phương án quản lý rừng bền vững Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ. Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ và … [Read more...]

Hội đồng thẩm định hồ sơ xin công nhận tiến bộ kỹ thuật: Kỹ thuật nhân giống cây Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch-Ham) từ hạt.

Thực hiện Quyết định số 215/QĐ/KHLN-KH ngày 21/6/2021 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ thẩm định hồ sơ xin công nhận tiến bộ kỹ thuật. Ngày 23/6/2021, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng thẩm định hồ sơ xin công nhận tiến bộ kỹ thuật: Kỹ thuật nhân giống cây Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch-Ham) từ hạt. Tổ chức đề nghị công nhận: Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng. Xuất xứ của tiến bộ kỹ thuật đề nghị công … [Read more...]

Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 47 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định về việc đăng tải thông báo công khai lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết, Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng (Viện CNR) đăng tải thông tin lựa chọn đối tác sử dụng tài sản công tại Viện CNR vào mục đích liên doanh, liên kết, thông tin cụ thể như sau: Thông tin của đơn vị có tài sản liên doanh, liên kết Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng Địa chỉ: số 46, đường Đức … [Read more...]

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy Ban nhân dân huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai với Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Chiều ngày 31/3/2021, tại Ủy Ban nhân dân huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai, Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy Ban nhân dân huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai với Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã được tổ chức trang trọng với sự chứng kiến của đông đảo các lãnh đạo các ban ngành liên quan của Ủy Ban nhân dân huyện Bát Xát và các đơn vị trực thuộc của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Đại diện hai bên ký kết là Ông Phạm Năng Chung– Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Bát Xát và GS.TS. Võ Đại … [Read more...]