Quy trình trồng rừng thâm canh Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) cung cấp gỗ lớn

Tên giải pháp hữu ích: Quy trình trồng rừng thâm canh Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) cung cấp gỗ lớn Tác giả: Hoàng Văn Thắng Tác giả khác:  Cao Văn Lạng, Hoàng Văn Thành, Vũ Văn Định, Phạm Đình Sâm Số QĐ cấp Bằng bảo hộ: 14723w/QĐ-SHTT ngày 23/9/2021 Số Bằng: 2721 … [Read more...]

Quy trình sản xuất cây giống Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) bằng hạt

Tên giải pháp hữu ích: Quy trình sản xuất cây giống Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) bằng hạt Tác giả: Hoàng Văn Thắng Tác giả khác:  Nguyễn Trọng Điển, Cao Văn Lạng, Hoàng Văn Thành Số QĐ cấp Bằng bảo hộ: 11065w/QĐ-SHTT ngày 2/7/2021 Số Bằng: 2679 … [Read more...]

Máy ép ván

Tên Kiểu dáng công nghiệp: Máy ép ván Tác giả: Nguyễn Quang Trung Số QĐ cấp Bằng bảo hộ: Số Bằng: 3-0018311-000 … [Read more...]

Máy băm dăm nhỏ lưu động

Tên sáng chế: Máy băm dăm nhỏ lưu động Tác giả: Nguyễn Mạnh Hoạt Số QĐ cấp Bằng bảo hộ: 3275/QĐ-ĐK ngày 11/04/2006 … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu kỹ thuật trồng Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch-Ham) góp phần phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng cửa sông, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ”.

Thực hiện Quyết định số: 506/QĐ/KHLN-KH ngày 31/12/2021 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu kỹ thuật trồng Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch-Ham) góp phần phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng cửa sông, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ”. Chủ trì: TS Lê Văn Thành Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu … [Read more...]

Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết xem file đính kèm: thong-tu-23-2021-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-18-2015-tt-bnnptnt-quy-dinh-quan-ly-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-bo-nnptnt … [Read more...]

Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT Quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Chi tiết xem file đính kèm.VanBanGoc_22-2021-TT-29122021 … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số thiết bị và máy công tác chuyên dụng liên hợp với máy kéo có khả năng kéo bám và ổn định cao phục vụ trồng và chăm sóc rừng”.

Thực hiện Quyết định số: 462/QĐ/KHLN-KH ngày 21/12/2021 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số thiết bị và máy công tác chuyên dụng liên hợp với máy kéo có khả năng kéo bám và ổn định cao phục vụ trồng và chăm sóc rừng”. Chủ trì: TS. Đoàn Văn Thu Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia: “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Ươi (Scaphium macropodum) tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên”.

Thực hiện Quyết định số: 446/QĐ/KHLN-KH ngày 16/12/2021 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia: “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Ươi (Scaphium macropodum) tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên”. Mã số: NVQG – 2018/07; Thuộc chương trình: Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Chủ … [Read more...]

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 24/12/2021, tại Hà Nội, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến. Đến tham dự họp trực tiếp tại hội nghị có TS. Lê Viết Lâm – Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật, Bộ Khoa học và công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện. Tham dự họp trực tuyến có Lãnh đạo và các chuyên viên Vụ khoa học Công nghệ và Môi … [Read more...]