Hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và thực hiện REDD+.

Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Từ ngày 08 đến 11/01/2020, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện REDD+. Danh sách các nhiệm vụ TT Tên nhiệm vụ Đơn vị thực hiện Chủ trì 1 Rà soát đánh giá hiệu quả các mô hình rừng trồng gỗ lớn tại Vùng Đông Bắc, đồng thời đề xuất định hướng … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ: “Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng Mắm biển (Avicennia marina), Đâng (Rhizophora stylosa), Đưng (Rhizophora mucronata) và Bần trắng (Sonneratia alba) trên các dạng lập địa chính tại vùng ven biển miền Trung, các đảo Nam Bộ và Nam Trung Bộ”.

Thực hiện Quyết định số: 761 và 762 /QĐ/KHLN-KH ngày 31/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.  Ngày 09/01/2020, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng Mắm biển (Avicennia marina), Đâng (Rhizophora stylosa), Đưng (Rhizophora mucronata) và Bần trắng (Sonneratia alba) trên các dạng lập địa chính tại vùng ven biển miền Trung, các đảo Nam Bộ và … [Read more...]

Hội đồng tổng kết dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia: “Sản xuất chế phẩm hỗn hợp MF1, MF2 ứng dụng trong trồng rừng Thông, Bạch đàn và Keo cung cấp gỗ lớn”.

Thực hiện Quyết định số: 760/QĐ/KHLN-KH ngày 31/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia thuộc “Chương trình trọng điểm ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực NN & PTNT đến năm 2020”. Ngày 06/01/2020, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia: Sản xuất chế phẩm hỗn … [Read more...]

Hội đồng sơ kết đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số thiết bị và máy công tác chuyên dụng liên hợp với máy kéo có khả năng kéo bám và ổn định cao phục vụ trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng”.

Thực hiện Quyết định số: 730/QĐ/KHLN-KH ngày 24/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ sơ kết đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số thiết bị và máy công tác chuyên dụng liên hợp với máy kéo có khả năng kéo bám và ổn định cao phục vụ trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Ngày 06/01/2020, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng sơ kết đề tài: Nghiên cứu hệ thống các biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh keo lai, Keo tai tượng và Keo lá tràm … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu các chuyên đề thuộc đề tài: Nghiên cứu hệ thống các biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh keo lai, Keo tai tượng và Keo lá tràm cung cấp gỗ lớn trên đất trồng mới.

Thực hiện Quyết định số: 705/QĐ/KHLN-KH ngày 13/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu các chuyên đề thuộc đề tài: Nghiên cứu hệ thống các biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh keo lai, Keo tai tượng và Keo lá tràm cung cấp gỗ lớn trên đất trồng mới. Ngày 16/12/2019 và ngày 23/12/2019, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu các chuyên đề thuộc đề tài: Nghiên cứu hệ thống các biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh keo … [Read more...]

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 20/12/2019, tại Hà Nội, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự hội nghị có TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Vụ Trưởng Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường, PGS.TS. Hà Thị Mừng – Vụ trưởng Vụ KHCN&HTQT - TCLN, Ông Phạm Văn Lương – Phó trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Bộ; đại diện cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ NN&PTNT; ông Chu Thúc Đạt – Phó Vụ trưởng Vụ phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương; các … [Read more...]

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Trung tâm Khoa học lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ, tiền thân là Lâm trường Thí nghiệm Phú Thọ được thành lập năm 1959. Sau nhiều lần đổi tên, đến ngày 13/12/2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định nâng cấp và đổi tên đơn vị là Trung tâm Khoa học lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ như ngày nay. Sáu mươi năm, một chặng đường không dài đối với lịch sử phát triển của một đơn vị nghiên cứu khoa học, nhưng những thành tựu đã đạt được là sự nỗ lực phấn đấu và cống hiến liên tục … [Read more...]

Hội thảo “Xác định ưu tiên nghiên cứu các lĩnh vực Giống & công nghệ sinh học lâm nghiệp và Lâm sinh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày 18/12/2019, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức các Hội thảo “Xác định ưu tiên nghiên cứu lĩnh vực Giống & công nghệ sinh học lâm nghiệp và Lâm sinh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế để từ đó xây dựng các định hướng nghiên cứu cho giai tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực Giống & công nghệ sinh học lâm nghiệp và Lâm sinh. Tham dự và điều hành Hội thảo có các chuyên gia đến … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia năm 2019

Thực hiện Quyết định số 706/QĐ/KHLN-KH ngày 13/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia năm 2019. Ngày 16/12/2019, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia năm 2019: Tên nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen cây rừng (Giai đoạn III). Chủ nhiệm: TS. Phí Hồng Hải Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Một số kết … [Read more...]

Hội đồng tư vấn sơ kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và và nghiệm thu các chuyên đề thuộc đề tài: “Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc và Tây Bắc”.

Thực hiện Quyết định số 669/QĐ /KHLN-KH ngày 09/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ tư vấn sơ kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và nghiệm thu các chuyên đề thuộc đề tài. Ngày 11/12/2019, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng tư vấn sơ kết và nghiệm thu chuyên đề: Tên đề tài: Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc và Tây Bắc. Tên các Chuyên đề: - … [Read more...]