Tóm tắt luận án của NCS Trần Minh Tuấn

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giới thiệu Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Minh Tuấn, cán bộ của Vườn Quốc Gia Ba Vì.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch ở Vườn quốc gia Ba vì”

Chuyên ngành: Lâm sinh.

Mã số:  62 62 02 05

Chi tiết xem tại đây: TOM TAT LUAN AN TRAN MINH TUAN

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]